Sökning: "Skoldisciplin"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Skoldisciplin.

 1. 1. Samspel mellan lärares ledarskap och disciplin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :amani kasem; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; matematiklärare; disciplin; ordning och reda; arbetsro;

  Sammanfattning : Examensarbetet handlar om lärarens ledarskap roll i skapandet av disciplin i klassrummet och hur matematiklärare upplever brist på disciplin och arbetsro i förhållande till lärare i andra ämnen samt hur de agerar och går tillväga i olika situationer. Studien lyfter även fram vilken inverkan brist på disciplin och arbetsro har på elevers lärande, sociala relationer och fostran. LÄS MER

 2. 2. Skoldisciplin - Lärares uppfattningar kring disciplinproblematiken i den svenska skolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Pernilla Gustafsson; [2018-02-07]
  Nyckelord :disciplin; disciplinproblematik; tabu; beteendeproblem; hantering av beteendeproblem; redskap; lärarutbildningen.;

  Sammanfattning : Studiens utgångspunkt är att det tycks finnas en rädsla inom den svenska skolan att tala om disciplinproblem, och att sådana problem därför är underutforskade. Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar och synpunkter kring disciplinproblematiken, hur lärare ställer sig till disciplin, vilka beteendeproblem som förekommer och hur dessa hanteras. LÄS MER

 3. 3. Frihet förutsätter disciplin. När komplex spanska blir idiomatisk svenska i en översättning av en populärvetenskaplig och filosofisk text av Fernando Savater.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Eva Kälvelid; [2018]
  Nyckelord :Översättning; El valor de educar ; `Frihet förutsätter disciplin´; Savanner; utbildning; teori; filosofi; skoldisciplin; populärvetenskap; syntax; textbindning; retoriska element; idiomatik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Sammandrag Denna uppsats har sin utgångspunkt i min översättning av ett kapitel ur en nutida spansk filosofisk och populärvetenskaplig bok, El valor de educar av Fernando Savater (1997). Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om textens komplexa karaktär och dess informationstäthet skulle kunna överföras till en svensk måltext som är idiomatisk och som samtidigt bevarar motsvarande innehåll och karaktär. LÄS MER

 4. 4. Skoldisciplin, hjälp eller stjälp Den politiska debatten och forskning School discipline, help or hindrance Political debate and research

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Christian Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Skoldisciplin; PISA 2009; PISA 2012; Positive behaviour support; Progresive discipline; Teacher centered strategy; Student centered strategy;

  Sammanfattning : The Swedish school system during the 2000s, performed worse in terms of students' performance. In response to these results, two camps emerged regarding school discipline, and how this can help to reverse the deteriorating results. One camp wants to increase discipline, give the school the right to punishments such as detention. LÄS MER

 5. 5. Lärdom och fostran : En vägledning till skolarkiven på landsarkivet i Uppsala

  Magister-uppsats, Institutionen för ABM

  Författare :Ina-Maria Jansson; [2011]
  Nyckelord :lärarutbildning; skoldisciplin; skolinspektörer; skolor; specialskolor; ungdomsvårdsskolor;

  Sammanfattning : The Regional State Archive in Uppsala [Landsarkivet i Uppsala] has several archives left from various types of educational institutions in the counties of Dalarna, Södermanland, Uppsala, Västmanland and Örebro. This archiv-al guide reveals the main content of some of the school archives. LÄS MER