Sökning: "Skollunch"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Skollunch.

 1. 1. Samband mellan senaste lunchställe och kostkvalitet, spenderade pengar, socioekonomiska position eller kön för gymnasieelever : En kvantitativ undersökning av gymnasieelever med lunchbetalmedel istället för skolmatsal

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Alma Hägglund; [2021]
  Nyckelord :gymnasieskola; kostundersökning; matåterförsäljare; skollunch; ätbeteenden;

  Sammanfattning : Flera svenska gymnasieskolor ger eleverna ett lunchbetalmedel giltigt hos utvaldamatåterförsäljare, istället för att servera lunch i skolmatsal. Kunskap saknas om antaletelever som omfattas av systemet och dess eventuella påverkan på dem. LÄS MER

 2. 2. Hållbara åtgärder för minskat matsvinn i svenska skolkök

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Blom Sara; Hansen Sara; [2020]
  Nyckelord :commitment; culture; food waste; food services; leadership; norms; school lunch; schools; social sustainability; sustainability; engagemang; hållbarhet; kultur; ledarskap; matavfall; matservice; matsvinn; normer; skollunch; skolor; social hållbarhet;

  Sammanfattning : En tredjedel av all mat som produceras för människor når aldrig en mänsklig mage. Sveriges kommuner beskrivs i regeringens handlingsplan för Agenda 2030 som en mycket viktig del i omställningen för ett hållbart samhälle och den offentliga måltiden benämns vara en angelägen del i det arbetet. LÄS MER

 3. 3. Energiaktiviteter i kunskapshus : En detaljerad kartläggning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Sara Vaghult; Anna Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :Energy audit; educational buildings; educational facility; energy activity; power demand curve; energy efficiency; energy system; energy balance; energy signature.; Energikartläggning; kunskapshus; undervisningslokaler; energiaktivitet; energipost; effektkurva; energieffektivisering; energisystem; energibalans; effektsignatur.;

  Sammanfattning : Denna studie innefattar en så kallad aktivitetsbaserad energikartläggning som på en detaljerad nivå kartlägger relationen mellan aktiviteter i en skola med användningen av el. Metoden som används baseras på en traditionell metod för energikartläggning men elanvändning kartläggs minut för minut över en hel skolvecka vilket är ovanligt vid energikartläggningar. LÄS MER

 4. 4. Uppfattningar kring skolmåltiden hos en grupp elever i årskurs 7

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jonna Karvinen; [2018-08-10]
  Nyckelord :tonåring; skollunch; matkultur; matvanor; social struktur;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram HPvt 2018Handledare: Christina BergExaminator: Daniel Arvidsson.... LÄS MER

 5. 5. Vägen till en mer växtbaserad och ekologisk kost i den svenska grundskolan med fokusering på miljömålet Begränsad klimatpåverkan

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Kristoffer Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Grundskolan; begränsad klimatpåverkan; miljömål; skollunch; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : This study shows that by choosing plant-based organic food for lunch in the Swedish elementary school, one of the national environmental objectives in Sweden, Reduced climate impact, can benefit and be achieved sooner. Four respondents have been interviewed regarding Lund municipality and its commitment to become 100 % organic by the year 2020 and if the municipality reduces their use of animal products. LÄS MER