Sökning: "Skolresor"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Skolresor.

 1. 1. Det fria skolvalets geografi - En GIS-baserad studie av skolresor i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Tyko Lang; Jacob Tåqvist; [2020-08-29]
  Nyckelord :Nätverksanalys; GIS; Skolval; Skolresor; Mobilitet; Tillgänglighet; Göteborg;

  Sammanfattning : The implementation of school choice and the school voucher system have changed the geography of school trips in Sweden. The changing mobility of students have attracted a growing amount of research from various disciplines. LÄS MER

 2. 2. Landsbygden finns också! : En studie om Värmlands skoltrafik ur vårdnadshavares perspektiv i kommunerna Arvika och Grums

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Astrid Johansson; Nina Lundin; [2020]
  Nyckelord :skoltrafik; skolskjuts; vårdnadshavare; utveckling; Värmland;

  Sammanfattning : I Värmland är ett stort antal barn skolskjutsberättigade vilket gör att regionens kommuner har en stor budget till skoltrafiken. Samtidigt upplever Region Värmland att skoltrafiken inte nyttjas i den grad som det planeras för, och att det beror på att vårdnadshavare istället väljer att skjutsa sina barn. LÄS MER

 3. 3. Barns mobilitet : En analys av barns skol- och fritidsresor samt det kommunala arbetet kring de respektive resorna

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Vera Belaieff; [2019]
  Nyckelord :children’s mobility; travel for children; school travel; leisure travel; travel habits; municipality planning; actions for sustainable travels; working methods for sustainable travels; Mobility Management.; barns mobilitet; barns resor; skolresor; fritidsresor; resvaneundersökning Skälbyskolan; kommunal planering; åtgärder för hållbart resande; arbetssätt för hållbart resande; Mobility Management;

  Sammanfattning : Barn reser mycket, precis som vuxna människor gör. En stor andel av barnens resor går till och från skolan, men utöver det sker även mycket fritidsresor till bland annat föreningsliv och idrottsanläggningar. Hur barn reser i vardagen påverkar både barns hälsa och utvecklande av självständighet. LÄS MER

 4. 4. Environmental characteristics and school travels made by foot or bicycle : a case study of four compulsory schools in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Agnes Landefjord; Marit Aalrust Ripel; [2018]
  Nyckelord :children; school transportation; wWalking; cycling; built environment; independent mobility; sustainable mobility; GIS;

  Sammanfattning : Children's active and independent school travels have in recent decades decreased considerably. What determines the travel mode choice among children is complex, as there are several social and environmental factors impacting how children travel. LÄS MER

 5. 5. "Varje lärare bör känna Gotland" "Det idealiska semesterlandet med de rika minnena" : Gotländsk skolresehistoria 1900-1940

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anna-Carin Norrby; [2011]
  Nyckelord :Skolresor turism historia Gotland pedagogik;

  Sammanfattning : This assignment focuses on the concept of ”school trips” and Gotland. Pedagogically, the school trip was initially focussed on practical and national aspects, the education to be made visible and the idea was to present Sweden, its nature and its industries. LÄS MER