Sökning: "Skolsköterska stress"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Skolsköterska stress.

 1. 1. Skolsköterskors arbete med stress hos barn inom skolhälsovården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Stephanie Mayes; Emma Svensson; [2017]
  Nyckelord :barn; skolsköterska; skolhälsovården; skolstress; fritidstress;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Se mig, hör mig, fråga mig... : Upplevd psykisk ohälsa under skoltiden hos personer med bipolär sjukdom

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Mari Andersson; Eva Jarlemyr; [2016]
  Nyckelord :mental illness; health; child; student; school nurse; psykisk sjukdom; hälsa; barn; elev; skolsköterska;

  Sammanfattning : Då det är känt att den psykiska ohälsan ökar är det betydelsefullt att undersöka hur elever med psykisk ohälsa upplever sin hälsa i skolan och hur de anser att skolsköterskor kunde eller borde agera. Bipolär sjukdom är en kronisk cyklisk stämningslägessjukdom, med depression, hypomani och mani, vilken kan bero på både ärftliga faktorer såväl som faktorer i miljön. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskans erfarenheter av att hantera barn med psykosomatisk smärta

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Caroline Alfredsson; Jeanette Karlsson; [2015]
  Nyckelord :skolsköterska; psykosomatisk smärta; smärta; barn; hantera;

  Sammanfattning : Forskning visar att det är vanligt att barn söker skolsköterskan för återkommande smärta, såsom huvudvärk och magont, där organiska orsaker inte kan påvisas. Ofta är smärtan psykosomatisk till följd av negativ stress. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars psykiska hälsa i skolan : En kvalitativ studie om kuratorers arbete i skolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Isabelle Johansson; Angelina Nilsson; [2014]
  Nyckelord :kurator; ungdomar; hälsa; prevention; skola;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur kuratorer i högstadie- och gymnasieskolor arbetar preventivt och hälsofrämjande med ungdomars psykiska hälsa samt hur kuratorers samverkan med andra ser ut. Vi ville också ta reda på vilken problematik som enligt kuratorerna är vanligast samt orsaken till detta. LÄS MER

 5. 5. Skolungdomars upplevelse av stress

  Magister-uppsats,

  Författare :Annika Malmberg Andréasson; Mona Olsson; Lena Trulsson; [2013-11-26]
  Nyckelord :skolungdomar; upplevelse; stress; skolsköterska; coping-strategier;

  Sammanfattning : Introduktion: Den psykiska ohälsan med stressrelaterade problem bland svenska skolungdomar har stadigt ökat de senaste åren. Flickorna är överrepresenterade. Skolan ses som den primära orsaken till stress där betygssystem, läxor och skolmiljö bidrar. LÄS MER