Sökning: "Skolsköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 315 uppsatser innehållade ordet Skolsköterska.

 1. 1. Skolsköterskors erfarenhet av att arbeta med elever i ålder 9–15 år som lider av psykisk ohälsa : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Amanda Jonsson; Milton Sitoe; [2023]
  Nyckelord :Children; mental illness; qualitative interview study; school nurse; student health; barn; elevhälsa; kvalitativ intervjustudie; psykisk ohälsa; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen barn och unga med psykisk ohälsa ökar. Tidigare forskning visar att många barn i skolåldern söker upp skolsköterskor för somatiska besvär som är kopplat till psykiska åkommor. Det ingår i skolsköterskan yrkesroll att bland annat att identifiera, främja och förebygga psykisk ohälsa i skolmiljön. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskors upplevelse att arbeta med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i åldrarna 6-15 år : En allmän litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carola Ericsson; [2023]
  Nyckelord :Skolsköterska; psykisk hälsa; barn; primär prevention;

  Sammanfattning : Sammanfattning Introduktion: Allt fler barn och ungdomar, både nationellt och internationellt lider av psykisk ohälsa och det finns olika faktorer som bidrar till detta. För många individer börjar den psykiska ohälsan redan i lågstadieåldern och leder till negativa konsekvenser senare i livet. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med sexuell hälsa i grundskolan : - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Malin Gustavsson; Frida Hultman; [2023]
  Nyckelord :Sexuell hälsa; barn och ungdom; skolsköterska; elevhälsa; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Introduktion: Forskning har visat att det finns stora brister i undervisningen om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter [SRHR]. På många skolor är inte skolsköterskan involverad alls i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med psykisk ohälsa hos gymnasieelever under covid -19 pandemin

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Landgren Juszczyk; Alexandra Wennerberg; [2022]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Skolsköterska; Gymnasieelever; Distansundervisning; Covid-19 pandemin; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa har ökat hos ungdomar i Sverige under de senaste 30 åren enligt Folkhälsomyndigheten (2021). Skolsköterskan har i sitt dagliga arbete uppgift att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med elevens fysiska och psykiska hälsa. LÄS MER

 5. 5. Hälsosamtalet mellan skolsköterskan och elever i årskurs fyra utifrån skolsköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Glisic; Anna Johansson Barath; [2022]
  Nyckelord :Nyckelord Elev; elevhälsa; hälsosamtal; skolsköterska; årskurs fyra.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Ohälsa bland barn och unga har ökat under de senaste åren och skolan är en betydelsefull plattform med möjlighet att identifiera elevers ohälsa i ett tidigt skede. Hälsosamtalet mellan skolsköterskan och eleven syftar till att främja hälsa och förebygga ohälsa hos eleven. LÄS MER