Sökning: "Skopos"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Skopos.

 1. 1. SVÅRIGHETER OCH STRATEGIER I ÖVERSÄTTNING AV TEORETISKA TEXTER. Exempel ur de svenska översättningarna av ”Från en identitet till en annan” av Julia Kristeva och ”Vad är en text?” av Paul Ricoeur

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Agneta Rehal Johansson; [2020-06-11]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; franska; translation; theoretical texts; Kristeva; Ricoeur; strategies; scientific texts;

  Sammanfattning : This master thesis deals with the translation of theoretical texts in the humanities. My main purpose is to investigate the special difficulties and strategies in translating this type of text. LÄS MER

 2. 2. SEMANTISKA AVVIKELSER I DEN SVENSKA ÖVERSÄTTNINGEN AV RECEPTEN I ISABEL ALLENDES MEMOARER AFRODITA. En komparativ och kvalitativ analys.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emma Ericson; [2020-06-09]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; spanska; Översättning; Recept; Texttyp; Isabel Allende; Skopos; Semantik; Kommunikativ funktion;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks de semantiska avvikelser som uppstår när recepten i Isabel Allendesmemoarer Afrodita: Cuentos, Recetas y Otros Afrodisíacos (1997) översätts till svenska i Lena AnérMelins översättning Afrodite: Berättelser, Recept och Andra Afrodisiaka (1998). Genom att jämförakälltext med måltext har semantiska avvikelser identifierats, kategoriserats, diskuterats och analyseratsi ett försök att identifiera mönster och tendenser gällande vilka typer av semantiska avvikelser somuppstår och vilken funktion de har. LÄS MER

 3. 3. «Por no echar la soga tras el caldero» : Un análisis de la traducción al sueco de la novela Lazarillo de Tormes

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sara Arciniegas; [2020]
  Nyckelord :translation; ancient literature; skopos; Lazarillo de Tormes; Spanish; Swedish; oblique translation; direct translation; traducción; literatura antigua; skopos; Lazarillo de Tormes; español; sueco; traducción oblicua; traducción directa;

  Sammanfattning : Traducir textos antiguos es un desafío para un traductor, porque además de ser competente en las lenguas tratadas, hay que poder interpretar el contexto cultural del texto original y reproducirlo para los lectores del texto meta. En esta tesina se ha analizado una traducción al sueco de la novela antigua La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, de los traductores Lars Axelsson y Margareta Marin. LÄS MER

 4. 4. La possibilité d’un transfert culturel : Stratégies de traduction des noms propres et des métaphores dans un texte socio-politique

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Jessica Turesson; [2020]
  Nyckelord :translation; metaphors; proper names; cultural transfer; pragmatic aspect; traduction; métaphores; noms propres; transfert culturel; aspect pragmatique;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the translation strategies used in order to translate a socio-political text from French to Swedish with focus on proper names and metaphors. Proper names and metaphors are deeply culture rooted and containers of specific elements familiar only to an initiated audience. LÄS MER

 5. 5. Hur man pratar teknik på svenska : - en funktionell teknisk översättning med översättningskommentar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Hannah Edlund Larsson; [2020]
  Nyckelord :Skopos; instrumental translation; nonfiction; IT; technological text; Skopos; instrumentell översättning; sakprosa; IT; teknisk text;

  Sammanfattning : Denna uppsats kommenterar min översättning från engelska till svenska av kapitel sju ur The IT support handbook av Mike Halsey. Källtextanalysen visar att texten är pedagogisk men jargongartad på grund av sin breda målgrupp. Syftet är att ge lättläst information och instruktioner. LÄS MER