Sökning: "Skotare"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet Skotare.

 1. 1. Design of a workstation for teleoperated forwarders : Exploring the future work within forestry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tobias Persson; [2020]
  Nyckelord :Teleoperation; Telepresence; Remote Control; Forest Machines; Forwarder; Human Centered Design; Human-centered design; Driver Environment; Industrial Design Engineering; Future Work; User Experience; UX; UI; Master thesis; Fjärrstyrning; Telenärvaro; Distanskontroll; Skogsmaskiner; Skotare; Användarcentrerad Design; Förarmiljö; Teknisk Design; Framtida Arbete; Användarupplevelse; Examensarbete;

  Sammanfattning : This thesis work has been the result of a five-year Industrial Design Engineering education at Luleå University of Technology. The project has investigated the possibilities of teleoperating forest machines using a human-centered design approach. The work has been conducted for Skogforsk, which is the Swedish institute for forestry. LÄS MER

 2. 2. Resurseffektiv tillverkning genom spårbarhet av råvara : Ett arbete om spårning och datainsamling inom den svenska skogsindustrin

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Nils Wikland; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska skogsindustrin är en av Sveriges största exportindustrier och har stor betydelse för ekonomin. För 10 år sedan avslutades ett projekt med syftet att undersöka möjligheterna att märka och spåra råvaran vi hämtar i skogen. Detta arbete undersöker vad som hänt på området spårbarhet inom skogsindustrin sedan dess. LÄS MER

 3. 3. Kompetensprofil för skogsmaskinförare : en studie om vilket yrkeskunnande nyutbildad personal inom drivningsentreprenad förväntas ha

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Rasmus Vikström; [2020]
  Nyckelord :Kompetens; Drivningsentreprenör; Enkät; Utbildning; Skotare;

  Sammanfattning : Behovet av avverkningsresurser förväntas att öka och redan idag är det svårt att rekrytera skogsmaskinförare till drivningsentreprenad. Det ställs stora kun-skapskrav på att beakta såväl ekologiska som sociala värden i samband med avverkning samtidigt som priserna på drivningstjänster pressas vid upphand-ling. LÄS MER

 4. 4. Svenska drivningsentreprenörers affärsmodellsutveckling : en kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Patrik Hollsten; [2020]
  Nyckelord :Business Model Canvas; affärsstrategier; skogsbruk; innovation; skördare; skotare;

  Sammanfattning : Under en längre tid har lönsamheten hos svenska drivningsentreprenörer varit låg och tuffa förutsättningar har präglat marknaden. För att vända trenden med låg lönsamhet och göra branschen mer attraktiv behöver innovationsförmågan öka hos drivnings-entreprenörer. LÄS MER

 5. 5. Nykonstruktion av krympbänk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Zebastian Forsgren; [2019]
  Nyckelord :induktion; induktionsvärmare; krympbänk;

  Sammanfattning : Cranab is a company that specializes and manufactures cranes and grippers for forwarders, harvesters and trucks. During the manufacturing process, a shrink fit bench is used to assemble two parts together. The part that is being assembled is called a pillar. The pillar has two big components, a pipe and a splined part. LÄS MER