Sökning: "Skottland"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Skottland.

 1. 1. “Once upon a time in Hollyrood” - Uråldrig separatism i den moderna demokratin.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Andreasson; Ebba Behre; [2021]
  Nyckelord :separatism; Skottland; Storbritannien; Scottish National Party; Scottish Conservatives Unionist Party; nationell identitet; ekonomisk separatism.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie är en idéanalys som studerar argumentationerna för och emot skotsk självständighet. Den idéanalytiska metoden har tillämpats på tre olika valmanifest från två av de mest tongivande skotska partierna när det gäller frågan om skotsk självständighet, Scottish National Party och Scottish Conservative & Unionist Party. LÄS MER

 2. 2. Modelling the Energy Transition on the Western Isles, Scotland : Scenario analysis to compare future pathways on the island of Lewis and Harris

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Alisdair James Price; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Renewable energy potential at a local level is important if communities are to play a role in the wider global energy transition. The following thesis studies the ongoing transition on the island of Lewis and Harris, part of the Western Isles, Scotland. A PLEXOS energy model is constructed, focusing on the island’s electricity system. LÄS MER

 3. 3. Using blue light reflectance from high-resolution images (6000 dpi) of Scots pine tree rings to reconstruct three centuries of Scottish summer temperatures

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Alice De Schutter; Karin Markendahl; [2021]
  Nyckelord :summer temperature reconstruction; climate change; Scotland; Scots pines; ultra-high image resolution; blue intensity; rekonstruktion av sommartemperatur; klimatförändringar; Skottland; skotska tallar; hög bildupplösning; blå intensitet;

  Sammanfattning : Advances in scanner technology have made it possible to obtain high resolution (6000 dpi) images of tree samples. Due to the images’ increased capability of resolving anatomical wood structures, the new technology could be of benefit to dendroclimatology.  This study attempts to expand on Rydval et al. LÄS MER

 4. 4. Väljares personlighet & Brexit i England och Skottland En väljarstudie om personlighetsdrag tillsammans med den kontext väljare lever i påverkade hur väljare röstade olika i England och Skottland i folkomröstningen om EU-medlemskapet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albert Ström; [2020-03-03]
  Nyckelord :Brexit; Scotland; personality; The five factor model; demographic context; voting behaviour;

  Sammanfattning : This essay addresses the geographic dimension of how voters voted in the Brexit referendum. The question is if personality traits together with the demographic context voters live in, affected how they voted differently in England and Scotland. LÄS MER

 5. 5. Äldre människors upplevelser av fysisk aktivitet: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Malin Norman; Emelie Sundkvist; [2020]
  Nyckelord :Elderly; health; literature review; physical activity; quality of life; Fysisk aktivitet; hälsa; litteraturöversikt; livskvalité; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet innebär olika kroppsrörelser vilket leder till att energi-förbrukningen i kroppen ökar. Olika hälsoproblem samt den ökade åldern är de största hindren för äldre att utföra fysisk aktivitet. Den minskande aktivitetsnivån leder till en stel kropp och minskad muskelstyrka. LÄS MER