Sökning: "Skräck i media"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Skräck i media.

 1. 1. Skräckens arkitektur. En analys av det hemsökta huset i Hin Ondes hus (1853) och Hemmet (2017)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Daria Buson; [2019]
  Nyckelord :Mats Strandberg; Aurora Ljungstedt; Edgar Allan Poe; hemsökt hus; Freud; det kusliga; Jung; arketyper; Skuggan; Vidler; arkitektur; skräcklitteratur; skräck; horror; horror literature; haunted house; the uncanny; architecture; the Shadow; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Ett uråldrigt hus med murkna tegelstenar som är täckta med mossa träder fram ur mörkret. Murgrönan sträcker sig över fasaden och döljer de tomma fönstren. Ett litet torn med spetsiga spiror höjer sig över taket och bryter byggnadens redan bristande proportioner. LÄS MER

 2. 2. Brytningspunkten av informativ speltrailer : En fördjupning om speltrailer och video abstraktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Caroline Petri; [2017]
  Nyckelord :Video abstraktion; Skräck; Speltrailer; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Media är idag en stor del av vårt vardagliga liv. Vi utsätts vardagligt för mängder av olika former av reklam över media bland annat marknadsföringsformen trailer. Denna studie fördjupar sig i just denna marknadsföringsform för att förstå dess uppbyggnad och plats inom spel industrin. LÄS MER

 3. 3. Barngotik

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Tomas Stark; [2017]
  Nyckelord :barn; skräck; gotik; surrealism; film; skräckfilm; barnfilm; barndom; barngotik; Mare Kandre;

  Sammanfattning : Ett försök att ringa in och diskutera en tradition inom film som skulle kunna kallas barngotik. En viss blandning av skräckfilm och barnfilm med barn i huvudrollen. LÄS MER

 4. 4. Meeting Monsters - How Interactivity Affects the User Experience in Digital Motion Picture Horror Stories

  Kandidat-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID; KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Ellinor Jutterström; Alexander Johansson; [2016]
  Nyckelord :interactivity; immersion; horror; interaktivitet; inlevelse; skräck;

  Sammanfattning : As media over the last decade has become increasingly interactive, the user’s role as the previously passive observer has shifted to an active role playing its own part of the experience. The same development can be seen in storytelling, where traditional narrative techniques are often combined with modern technology in order to create a new level of immersion, aiming to provide the user with the feeling of “being there”. LÄS MER

 5. 5. Hur Hollywood satte skräck i västvärlden : en analys av representationer av vetenskap och vetenskapsmän i katastroffilm

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur; Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Malin Lundholm; Åsa Berglund; [2009]
  Nyckelord :vetenskap; vetenskapsmän; populärkultur; katastroffilm; klimatförändringar; naturkatastrofer; representationer;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur katastroffilmer gestaltar och tolkar aktuella miljöproblem, samt hur forskningen representeras i filmerna. För att få en bild av relationen mellan forskningen och samhället som gestaltas, har vi även tittat närmare på hur vetenskapsmännen representeras. LÄS MER