Sökning: "Skräck"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet Skräck.

 1. 1. Stilstudie - Katherine Mansfield och Stephen King

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sten-Ove Sundlöf; [2019]
  Nyckelord :Place; Time; Focalisation; Romanticism; Modernism; Horror; Stylestudy; Plats; Tid; Fokalisering; Romantiken; Modernismen; Skräck; Stilstudie;

  Sammanfattning : In this essay I will present a stylestudy of he New Zeeland born author Katherine Mansfield, 1888 - 1923 and american master of horror, Stephen King, born 1947. The main focus is to analyze how they use the literary tools of time, place and focalisation and to make a literary experiment where I practise the learnings I have made. LÄS MER

 2. 2. Det kusligt svenska: -Fyra noveller av John Ajvide Lindqvist.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elise Lööw; [2019]
  Nyckelord :John Ajvide Lindqvist; skräck; gotik; det sublima; terror; horror; det kusliga; monster;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar fyra noveller i John Ajvide Lindqvists novellsamling Pappersväggar som utkom 2006. Novellerna som analyserats är ”Gräns”, ”By på höjden”, ”Equinox” och ”Vikarien”. Syftet med analysen är att undersöka hur Ajvide Lindqvist arbetar för att göra sina noveller skrämmande och vad som är skrämmande. LÄS MER

 3. 3. KONTEXT OCH UPPFATTNING : Kontextens påverkan på ljud och grafik i ett Science Fiction-spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andréa Isac Leksell Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Skräck; Science Fiction; Ljuduppfattning; Grafikuppfattning; Kontext; Narrativ;

  Sammanfattning : Studien som utförs i denna uppsats undersöker problemformuleringen “I hur stor utsträckning påverkar förutfattad information om spelsituationen uppfattningen av ljud och grafik, samt spelarens agerande, i en Science Fiction-miljö?” med hjälp utav en kort spelprototyp som artefakt. Deltagare till studien blev presenterade med en viss typ av information beroende på vilken testgrupp de placerats i. LÄS MER

 4. 4. Historiebruk som vapen : En studie om IS historiebruk i tidskrifterna Dabiq & Rumiyah

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jenny Mousa; [2019]
  Nyckelord :is; historiebruk; religiöst historiebruk; jihad; kuffar; korsfarare; koran; hadith; dabiq; rumiyah; shia; murtadd; mushrikin;

  Sammanfattning : I den här studien presenteras undersökning som gjorts inom ramen för ett historiebruk med fokus på IS tidskrifter, där en textanalytisk undersökningsmetod har legat till grund för studien. Syftet med denna analys har varit att undersöka Islamiska statens historiebruk i tidskrifterna Dabiq och Rumiyah med tonvikt på dess motståndare. LÄS MER

 5. 5. ”Alla dessa häxor” – En jämförande analys av Ira Levins Rosemarys Baby och Roman Polanskis filmatisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Robin Uutela; [2019]
  Nyckelord :Ira Levin; Roman Polanski; Rosemarys Baby; psykologisk skräck; adaption;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar och jämför hur den psykologiska skräcken och hur de suggestiva effekterna framställs i Ira Levins roman Rosemarys baby och Roman Polanskis filmatisering. Syftet med analysen är att söka svar på just denna fråga. LÄS MER