Sökning: "Skrot"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Skrot.

 1. 1. The Effects of ETS & CBAM on Cost Differences in the European Steel Industry : A Case Study on Swedish and German Long Engineering Steel Manufacturers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Tim Fahlstedt; Oliver Håkansson; [2022]
  Nyckelord :ETS; CBAM; Carbon Leakage; Steel; EAF; Scrap; Cost Predictions.; ETS; CBAM; Koldioxidläckage; Stål; Ljusbågsugn; Skrot; Kostnadsanalys.;

  Sammanfattning : To combat anthropogenic climate change and comply with the Paris Agreement, the EU has previously introduced its Emissions Trading System (ETS) and has now also proposed a Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). While these tools may reduce emissions within the EU, and in some cases, even in other countries, they can also affect European industries in unpredictable and sometimes negative ways. LÄS MER

 2. 2. Circularity of aluminium: Mapping difficulties in scrap circulation : A literature study and interviews with actors with focus on aluminium circulation in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Felix Fernström; Erik Karpe; Paul Thellenberg; [2022]
  Nyckelord :Aluminium; Aluminium alloys; contaminants; impurities; scrap; tramp elements; Aluminium; aluminiumlegeringar; föroreningar; orenheter; skrot; spårämnen;

  Sammanfattning : Aluminium has great properties that are utilised the world over, but the production of primary aluminium is very energy intensive. In order to reduce the energy-cost, the aluminium can be recycled by re-melting aluminium scrap. LÄS MER

 3. 3. Dynamo

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Arvid Saveby; [2022]
  Nyckelord :Workshop; community-centre; hybrid; rural; Eskilstuna; car; sub-culture; hotrod; electric; vehicle; ev; electric vehicle; tool; gas station; bensinstation; mack; elbil; landsbygd;

  Sammanfattning : This project is based on the studies we made of Eskilstuna's countryside. Engines and mechanics are a recurring interest among the population in Eskilstuna. At the same time, petrol prices are becoming more expensive and the transition to electric power is starting to pick up speed, which is positive in many ways. LÄS MER

 4. 4. The Influence of Drawing Speed on Steel Wire Surface Quality

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Felicia Viklund; Amanda Lundin Bornström; [2022]
  Nyckelord :carbon steel; wire drawing; drawing speed; surface roughness; defects; kolstål; tråddragning; draghastighet; ytjämnhet; defekt;

  Sammanfattning : Tråddragning är en kallbearbetningsprocess där tråd dras genom en dragsten, som plastiskt deformerar materialet och reducerar tvärsnittsarean. En viktig parameter i tråddragningsprocessen är draghastigheten - en ökad draghastighet kan förbättra produktiviteten, vilket är önskvärt för företaget Suzuki Garphyttan AB då efterfrågan på produkter har ökat. LÄS MER

 5. 5. Simulering av defekten “charge weld” analyserad mot verkligheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Anton Larsson; Oliver Prytz; [2021]
  Nyckelord :Charge Weld; Defekt; Aluminium; Strängpressning; OFP; oförstörande provningsmetoder;

  Sammanfattning : Inom strängpressning av aluminium uppstår defekten charge weld vid byte av göt, då det gamla materialet sammanbinds med det nya. Denna defekt medför bland annat försämrad hållfasthet hos materialet. Med en ökad användning av aluminium i världen ökar även kvalitetskraven hos användarna. LÄS MER