Sökning: "Skuggsystem"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Skuggsystem.

 1. 1. Användning av skuggsystem hos organisationer med sanktionerade intranätverk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Anton Högström; Lisa Mood; [2019]
  Nyckelord :Skuggsystem; intranät; feral systems; workarounds; shadow IT; sanktionerat intranät; organisation; Medarbetarportalen; Knowledge Management; Network Effects; sanktionerade system; informationssystem;

  Sammanfattning : Företag och organisationer använder sig ofta av sanktionerade, specialanpassade IT-system för att hantera information och kontrollera sin verksamhet. När anställda frångår policys och riktlinjer kring användningen av dessa system kallas det Shadow IT, eller skuggsystem. LÄS MER

 2. 2. Shadow IT – Skuggsystem : En förklarande fallstudie om när verksamheten tar makten över IT

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Johan Malmer; Niklas Seipel; [2017]
  Nyckelord :shadow systems; shadow IT; feral systems; not sanctioned systems; case management systems; skuggsystem; shadow systems; shadow IT; feral systems; icke sanktionerade system; ärendehanteringssystem;

  Sammanfattning : Sådana system i en organisation som inte är sanktionerade kallas skuggsystem. I detta arbete har vi genomfört en fallstudie vid Försvarets materielverk FMV för att undersöka vad som orsakar att skuggsystem uppkommer. I studien har ett antal skuggsystem identifierats och möjliga orsaker har analyserats. LÄS MER

 3. 3. Skuggsystem: En studie i de vilda informationssystemens värld

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emil Kronström; Claes Wikman; [2016]
  Nyckelord :Skuggsystem; Sanktionerat System; Bakomliggande orsaker; Uppsala Universitet; Institution; Kursplanering; Studierektor;

  Sammanfattning : Följande uppsats är en studie av skuggsystem (shadow systems, eng.) där ansatsen var att införskaffa insikter om varför en användare väljer att utveckla och använda ett skuggsystem istället för det av organisationen sanktionerade informationssystemet. LÄS MER