Sökning: "Skuldsanering för och nackdelar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Skuldsanering för och nackdelar.

  1. 1. För- och nackdelar med skuldsaneringssystemet

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

    Författare :Kristina Ewald; Jens Olsson; Marie Wassberg; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : På 1980-talet var det låneboom i Sverige. Det var lätt att låna pengar utan säkerhet. När sedan fastighetsvärdet sjönk och arbetslösheten ökade drabbades många av ekonomiska svårigheter. Det var under denna tid som behovet av en skuldsaneringslag kom, skuldsaneringslagen trädde i kraft år 1994. LÄS MER