Sökning: "Skulptur och arkitektur i köpenhamn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Skulptur och arkitektur i köpenhamn.

  1. 1. Fortlevnaden av det klassiska arvet i Köpenhamns maktrelaterade arkitektur

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Antikens kultur och samhällsliv

    Författare :Patric Emilsson; [2008]
    Nyckelord :Arkitektur; ; klassicism; ; Köpenhamn; ; maktspråk; Ancient history; Antikens och forntidens historia; Sculpture and architecture; Skulptur och arkitektur; History and Archaeology; Arts and Architecture;

    Sammanfattning : En undersökning av användandet av klassicerande arkitektur i Köpenhamns maktrelaterade arkitektur i stadens offentliga, urbana rum.... LÄS MER