Sökning: "Skulptur"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet Skulptur.

 1. 1. Quantum Espionage

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysik

  Författare :Carlo Ninic Svensson; [2023]
  Nyckelord :Quantum Nano Photonics; SNSPD; OTDR; Nano Kvantfotonik; SNSPD; OTDR;

  Sammanfattning : This thesis investigates the security of optical fiber communication and demonstrates the feasibility of eavesdropping using different tapping methods and superconducting nanowire single-photon detectors (SNSPDs). Methods for surveillance against fiber intrusion are also investigated. LÄS MER

 2. 2. Ljus och rörelse : En analys av Elli Hembergs skulptur Tre löv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Kerstin Åkergård; [2023]
  Nyckelord :art history; Elli Hemberg; iconography iconology; modernism; public sculpture; reception aesthetics; semiotics; Elli Hemberg; ikonografi ikonologi; konsthistoria; modernism; offentlig skulptur; receptionsestetik; semiotik;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att uppmärksamma den svenska konstnären Elli Hemberg. Som ett exempel på ett av konstnärens offentligt placerade verk, analyserades och tolkades skulpturen Tre löv (1974) med ikonografisk/ikonologisk teori och metod. Analysen inspirerades även av semiotisk och receptionsestetisk teori och metod. LÄS MER

 3. 3. Anfall & Reträtt

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Joakim Havaas; [2023]
  Nyckelord :Figurativt måleri;

  Sammanfattning : Luna Månstråle - olja på duk .... LÄS MER

 4. 4. Parianfiguriner - bruk, funktion, betydelser

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Alma Eirefelt; [2023]
  Nyckelord :Parian; figuriner; parianfiguriner; porslin; konsthantverk; konstindustri; massproduktion; svensk skulptur; diskurs; mottagande; Gustavsberg; Rörstrand; parian ware; figurines; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Parian ware figurines – use, function, meanings This essay examines the parian ware figurines produced in Sweden between 1861 and 1900. Its primary concern is the use and function of the figurines, and the meanings attached to them by societal ideals and ideas. This has not been priorly investigated. LÄS MER

 5. 5. Uppsalas pärla : En undersökning av skulpturen Gowhar av konstnären Samaneh Reyhani

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Dellen; [2022]
  Nyckelord :offentlig konst; skulptur; stadshus; konstvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study and analyse the sculpture Gowhar that was made on a commission for Uppsala City Hall, the sculpture was created by the swedish based artist Samaneh Reyhani. The artist created a sculpture made out of marble and bronze and it takes the shape of a seashell and it’s pearl. LÄS MER