Sökning: "Skyltsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Skyltsystem.

 1. 1. De osynliga parkeringsautomaterna : En studie om orienterbarhet i en innerstadsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Daniel Lundén; [2019]
  Nyckelord :Orientation; Wayfinding; Track-following; Information design; Spatial design; On street parking; Stockholm City Center; Orienterbarhet; Skyltsystem; Wayfinding; Track-following; Informationsdesign; Rumslig gestaltning; Gatuparkering; Stockholms innerstad;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om hur man med hjälp av ett skyltsystem på tre nivåskillnader, i ögonhöjd, på marknivå och på en förhöjd nivå kan underlätta navigeringen till parkeringsautomater i Stockholms innerstad. Denna studie är skriven inom ämnet Informationsdesign med inriktning mot Rumslig gestaltning. LÄS MER

 2. 2. Vinnande vägvisning med wayshowing och wayfinding : En studie av skyltsystemet på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Frida Näsmo; Karolin Johansson; Elin Löfkvist Andersson; [2019]
  Nyckelord :Wayshowing; Wayfinding; Skyltsystem; Sjukhus.;

  Sammanfattning : På offentliga platser av större omfattning däribland sjukhus är behovet av ett väl utformat skyltsystem och en enkelhet att kunna navigera sig som besökare och patient stort. Ett bristande navigeringssystem är ett frekvent problem och kan som följd få konsekvenser däribland försenade läkarbesök, stresspåslag hos patienter eller annan onödig tidsåtgång. LÄS MER

 3. 3. Välkommen till Avesta Lasarett! : En studie om orienterbarhet i en sjukhusentré

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Isabella Wallin; [2017]
  Nyckelord :Information design; spatial design; wayfinding; wayshowing; color; color codning; hospital; entrance; Informationsdesign; rumslig gestaltning; wayfinding; wayshowing; färg; färgkodning; sjukhus; entréhall;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur man med färg och rumslig formgivning kan öka orienterbarheten i en sjukhusmiljö, med fokus på huvudentrén. Studien är ett examensarbete i Informationsdesign, med inriktningen rumslig gestaltning. Platsen för studien har varit huvudentrén på Avesta lasarett. LÄS MER

 4. 4. "Längst ner, näst sista dörren på höger sida" : Ökad orienterbarhet för ett tryggare besök på Vårdcentralen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Maja Norström; [2015]
  Nyckelord :rumslig gestaltning; orienterbarhet; väntrum; skyltning;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning, där en studie av ett väntrum inom primärvården i Västmanlands län, Ängsgårdens Vårdcentral i Surahammar har gjorts.Syftet med detta examensarbete har varit att förtydliga vägledningen på Ängsgårdens vårdcentral så att det blir enklare för besökarna att hitta. LÄS MER

 5. 5. Enkel vägvisning i en komplex miljö - Att hitta rätt på Linköpings Universitetssjukhus

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Axel Arkstål; Kristofer Lidström; [2014]
  Nyckelord :wayshowing; wayfinding; vägvisning; kartor; sjukhus; hospital; skylt;

  Sammanfattning : Att hitta rätt i den stora, komplexa miljön på Linköpings Universitetssjukhus är en utmaning. I nuläget finns skyltning och information i miljön men denna fungerar inte på ett tillräckligt bra sätt. Det är så pass bristande att man har guider vid entrén för att vägleda besökare rätt, något som är både opraktiskt och oekonomiskt. LÄS MER