Sökning: "Slöjd"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade ordet Slöjd.

 1. 1. "Med väggar af gärdsel" - uthus i gärdsleteknik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Björn Svantesson; [2023-05-16]
  Nyckelord :vernacular building; round pole fence building; shed; sloyd; processual reconstruction; craft science; gärdesgård; gärdslebyggnad; uthus; skjul; slöjd; processuell rekonstruktion; hantverksforskning;

  Sammanfattning : This thesis examines houses built using the same construction methods as those of a traditional Scandinavian wooden pole fence. The investigation aims to make a comprehensive description of wooden pole fence-buildings by studying the areas of use, material economic conditions and crafts methods through literature research, image analysis, investigations and descriptions of three still existing buildings, and a full-scale reconstruction of a wooden pole fence-building. LÄS MER

 2. 2. Repslagning - samarbete och aktionsforskning i skolslöjden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sabina Antonsson; [2023-04-18]
  Nyckelord :slöjd; grundskola; samarbete i slöjden; repslagning; ramfaktorer; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Denna studie belyser slöjdlärares resonemang vid samarbete mellan slöjdens olika materialinriktningar med repslagning som gemensamt arbetsområde. Studien undersöker även på vilka sätt elever upplever slöjdämnet vid arbete med repslagning i skolslöjden före respektive efter detta arbetsområde. LÄS MER

 3. 3. Rektorers och lärares beskrivningar om de estetiska ämnenas karaktär och betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karzan Perdawidi; [2023-01-26]
  Nyckelord :estetiska ämnen; rektorer; lärare; karaktär; lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka de estetiska ämnenas roll och funktion i grundskolans undervisning utifrån rektorers och lärares beskrivningar om de estetiska ämnenas karaktär samt betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling. Studiens frågeställningar är dels hur rektorer respektive lärare beskriver de estetiska ämnenas karaktär samt vilka beskrivningar rektorer respektive lärare i grundskolans estetiska ämnen har om ämnenas betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Slöjd på lika villkor? En enkätstudie om fysiska anpassningar i slöjdundervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Elisabeth Bylund; [2023-01-25]
  Nyckelord :Fysisk anpassning; Likvärdighet; Slöjd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur slöjdlärare ser på och arbetar med fysiska anpassningar. För att få en överblick kring hur arbetet med denna form av anpassningar ser ut bland slöjdlärare har en enkät skickats ut med frågor som rör olika typer av fysiska anpassningar. LÄS MER

 5. 5. Utan relationer går det inte! En kvalitativ intervjustudie om hur slöjdlärares ledarskap påverkar studiero och ett likvärdigt lärande i slöjdundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Lovisa Åsén; [2023-01-25]
  Nyckelord :Lärare; Ledarskap; Likvärdighet; Studiero; Slöjd; Slöjdlärare;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how craft teachers' leadership can promote a calm environment conducive to learning and students' equivalent opportunities for learning in the crafts subject in Swedish elementary schools. The work is based on semi-structured interviews and six crafts teachers participated in the qualitative study. LÄS MER