Sökning: "Slöjdundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet Slöjdundervisning.

 1. 1. Utan relationer går det inte! En kvalitativ intervjustudie om hur slöjdlärares ledarskap påverkar studiero och ett likvärdigt lärande i slöjdundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Lovisa Åsén; [2023-01-25]
  Nyckelord :Lärare; Ledarskap; Likvärdighet; Studiero; Slöjd; Slöjdlärare;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how craft teachers' leadership can promote a calm environment conducive to learning and students' equivalent opportunities for learning in the crafts subject in Swedish elementary schools. The work is based on semi-structured interviews and six crafts teachers participated in the qualitative study. LÄS MER

 2. 2. MAN FÅR LÄRA DEM VARFÖR DE VET SAKER : en kvalitativ studie kring slöjdlärares outtalade hantverksundervisning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Sara Afvander Westman; [2022]
  Nyckelord :slöjd; slöjdundervisning; tyst kunskap; estetiska lärprocesser; verbalisering;

  Sammanfattning : Den tysta kunskapen förstås på olika sätt, det kan vara en kunnighet som inte verbaliseras och det kan vara en inövad och underförstådd kunnighet när det kommer till ett hantverk. Studiens syfte är att skapa större förståelse för hur slöjdlärare reflekterar kring och kännetecknar tyst kunskap som del av sin undervisning. LÄS MER

 3. 3. SLÖJDDIDAKTIK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Stina Billing; [2021-05-06]
  Nyckelord :slöjd; slöjdundervisning; slöjddidaktik; miljödidaktik; ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; systematisk litteraturstudie; kvalitativ metasyntes; ekosofi; miljöundervisningstraditioner; livscykeltänkande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet för detta examensarbete har varit att utifrån tidigare utförda forskningsstudier undersöka innehåll och metoder för hur elever i skolämnet slöjd, kan undervisas för att utveckla kunskaper och förmågor för att vara delaktiga i att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle Teori: De teoretiska utgångspunkterna har varit Aristoteles kunskapsbegrepp, Arne Naess ekosofi, Klas Sandell, Johan Öhman och Leif Östmans didaktiska uppdelning av olika miljöundervisningstraditioner samt Ulla Suojanens slöjddidaktiska teoribildning för hållbar utveckling. Metod: Metoden har varit systematisk litteraturstudie med kvalitativ metasyntes. LÄS MER

 4. 4. Vart tog formgivningen vägen? : En kvalitativ intervjustudie om formgivning i textilslöjden.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jenny Johansson; Olivia Jansson; [2021]
  Nyckelord :Slöjd; textilslöjd; formgivning; design; slöjdundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur verksamma behöriga slöjdlärare arbetar med formgivning i sin undervisning. Vi båda har studerat slöjd vid Linköpings universitet där vi upplever att det var stort fokus på formgivningen och därför är det intressant att göra denna studie med fokus på formgivning. LÄS MER

 5. 5. HÅLLBART SLÖJDANDE! : Slöjdlärares syn på teoretiska kunskaper & praktiska färdigheter för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Madeleine Agnepil; Sofia Tälth; [2021]
  Nyckelord :slöjd; slöjdundervisning; kursplan i slöjd; praktiska slöjdfärdigheter; teoretiska slöjdkunskaper; social hållbarhet; miljöpedagogik; processinnehåll;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad som avses med hållbarhet och hållbar utveckling i den kommande kursplanen för skolämnet slöjd i grundskolan. Vidare har vi, kopplat till den kommande kursplanen och utifrån ett fokus på hållbar utveckling, velat undersöka vad slöjdlärare i grundskolan anser vara viktigt att eleverna får med sig från slöjdundervisningen. LÄS MER