Sökning: "Slack Resources Teorin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Slack Resources Teorin.

 1. 1. Har oansvarigt beteende en starkare påverkan på den finansiella prestationen än ansvarsfullt beteende? : En kvantitativ studie på 567 publika bolag under en elvaårsperiod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Andrea Averland; Elina Strand; [2018]
  Nyckelord :CSR; CSI; ESG; miljödimension; social dimension; företagsstyrningsdimension; legitimitetsteorin; slack resources teorin; intressentteorin; riskhanteringsteorin; neoklassisk teori; Tobin´s Q; ROA och ROE.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Har oansvarigt beteende en starkare påverkan på den finansiella prestationen än ansvarsfullt beteende? Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Andrea Averland och Elina Strand Handledare: Jan Svanberg Datum: 2018 - Maj Syfte: Det nya begreppet CSI som indikerar på företagens sociala oansvariga beteende diskuteras alltmer frekvent som motpart till begreppet CSR som indikerar på företagens sociala ansvarsfulla beteende. Då det verkar som att CSI har en chockverkande effekt på intressenterna av en omfattning som inte motsvaras ens av stora CSR-ansträngningar, då omfattningen av den chockverkande effekten och dess orsaker ännu till stor del är okända. LÄS MER

 2. 2. Lönsam CSR: Behöver företag immateriella tillgångar för att tjäna på CSR?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Rikard Andersson; Anita Johansson; [2018]
  Nyckelord :CSP; CFP; intangible assets; growth; Stakeholder Theory; Resource Based View; Slack Resources Theory; CSP; CFP; immateriella tillgångar; tillväxt; Intressentteorin; Resource Based View; Slack Resources Teorin;

  Sammanfattning : Titel: Lönsam CSR: Behöver företag immateriella tillgångar för att tjäna på CSR? Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Anita Johansson och Rikard Andersson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2018 – maj Syfte: Syftet med studien var att undersöka om immateriella tillgångar förmedlar eventuella samband mellan CSP och CFP i båda riktningar. Syftet var också att undersöka om tillväxtfasen påverkar styrkan på sambandet. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhet och lönsamhet : Förhållandena mellan CSP och CFP i en svensk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Maja Bergquist; Malin Tafvelin; [2016]
  Nyckelord :Corporate Social Performance; CSP; Corporate Financial Performance; CFP; Corporate Social Responsibility; CSP and CFP relationship; CSR; Sustainability; ROE; ROA; Stock return; Profitability; KLD; DJSI; Stakeholder Theory; Resource Based View; Trade-off Theory; Managerial Opportunism; Slack Resources;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har ansvarfullt företagande (CSR) varit ett ämne som erhållit allt mer fokus inom forskning och således även för företag och samhället i stort. CSR är ett ämne som är högst aktuellt då globalisering är ett faktum och medför att de företag som är verksamma idag bär ett globalt ansvar, då dessa är stora aktörer i en värld som kantas av ekonomiska kriser, miljöproblem och humanitär försummelse. LÄS MER