Sökning: "Slaggbildning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Slaggbildning.

 1. 1. Some Study related to Refractory Waste Management in Sweden : A move towards a greener and sustainable Swedish steel industry

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Surbhi Shivaji Jogdand; [2020]
  Nyckelord :Refractory waste; Swedish steel producers; Recyclers; MgO-C bricks; Fines; MgO; Carbon elimination; Agriculture industry; Eldfast avfall; svenska stålproducenter; Återvinnare; MgO-C-tegel; Böter; MgO; Koleliminering; Jordbruksindustri.;

  Sammanfattning : Decades  ago,  1  ton  of  steel  required  80  kg  of  refractory  material.  While  the  scenario  has completely changed over the years. Today, 1 ton of steel needs approximately 11 kg of refractory material   depending   on   the   steelworks. LÄS MER

 2. 2. Utredning av slaggning vid förbränning av träpellets i värmeanläggningar : I sammarbete med Härjeåns Energi AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Robin Andersson; [2017]
  Nyckelord :Slagg; Slaggning; Sintring; Pellets; Energi; Energiteknik; Aska;

  Sammanfattning : Sammanfattning Medlemsländerna i FN enades om ett klimatavtal i Paris 2015. För att möta utmaningarna som klimatavtalet kräver behöver samhället en omställning från ett beroende av fossil energi. Förbränning av biobränslen har god potential att konkurrera ut fossila bränslen. LÄS MER

 3. 3. Energianalys av etanolproduktion : en fallstudie av Lantmännen Agroetanols produktionssystem i Norrköping

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Biometry and Engineering

  Författare :Per Paulsson; [2007]
  Nyckelord :energianalys; livscykelanalys; LCA; etanol; kraftvärme; energibalans; Agroetanol; biodrivmedel;

  Sammanfattning : In this thesis an energy analysis of ethanol production at the ethanol plant of Lantmännen Agroetanol in Norrköping has been performed. The ethanol plant has been studied in combination with Händelöverket, the combined heat and power plant which provides the ethanol process with steam. LÄS MER