Sökning: "Slagverk"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Slagverk.

 1. 1. ”Ät bröd med clave”! - En studie om min lärandeprocess för att lära mig spela rumba-clave med vänster fot och samtidigt spela congas obehindrat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Jorge Garcia; [2019-10-02]
  Nyckelord :Clave; Rumba-clave; Congas; Trummor; Afrokubansk musik; Slagverk; Kuba; Världsmusik;

  Sammanfattning : I denna studie utforskar jag den lärandeprocess där jag eftersträvar att automatisera rumba- clave i min vänstra fot och samtidigt kunna spela congas obehindrat. Studien ämnar identifiera vilka utmaningar jag stöter på i processen, men också kartlägga vilka övningar som hjälper mig i processen. LÄS MER

 2. 2. Angående rytm

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Viktor Fröjd; [2019-10-02]
  Nyckelord :Rytm; musik; rytmiska förhållanden; polyrytmik; rytmövning; slagverk; musikteori;

  Sammanfattning : I arbetet undersöks grundläggande rytmiska förhållanden och hur dessa kan beskrivas och systematiseras. Även sätt att beskriva förhållanden och skiften mellan rytmer, likväl som hur olika typer av förändringar påverkar rytmerna undersöks. Slutligen ges förslag på rytmiska övningar med systematiseringen som grund. LÄS MER

 3. 3. Fokuserat Spel : Hur koncentrationen visar sig under rudimentär övning för slagverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ola Paulsson; [2019]
  Nyckelord :koncentration; övning; gruppövning; pedagogik; slagverk; trummor; fenomenologi; livsvärld; fokus; medvetande; uppmärksamhet; flow; topprestation; mental träning;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks det hur koncentration visar sig under rudimental övning för slagverk i enskild övning och gruppövning. Syftet är att utifrån fenomenologins livsvärld se hur koncentrationen visar sig och hur den rör sig under övningstillfällena. LÄS MER

 4. 4. Batátrummor på distans! En studie om att studera traditionell musik på distans kontra på plats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Oskar Löfberg; [2018-07-30]
  Nyckelord :Batátrummor; Slagverk; Santería; Kuba; Världsmusik; Traditionell musik;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker och jämför jag två metoder att lära mig de afrokubanska batátrummornas repertoar från Kuba och analysera hur de olika metoderna gynnar mitt lärande och därmed hur jag lär mig bäst. Distansmetoden innebär att jag arbetar utifrån inspelat och noterat material av John CollinDouglas och gehörsmetoden innebär att jag lär mig musiken på traditionellt vis med lektioner på gehör,på plats på Kuba. LÄS MER

 5. 5. Kroppslig förståelse av tempi

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Simon Halvarsson; [2018]
  Nyckelord :slagverk; marimba; tempo; fasförskjutning; rörelse;

  Sammanfattning : För att förmå komplex rytmik som parallella tempi, tillgodose eventuellt perfektionistiska ideal samt utveckla den tekniskt sämre sidan av mig har jag i denna uppsats undersökt imaginära visuella figurer som avbildar kontinuerliga rörelsemönster vid marimbaspel.  I utforskande av min repertoar har jag hittat sektioner jag velat utveckla tekniskt eller där jag önskat få en ökad förståelse av tempi eller groove. LÄS MER