Sökning: "Slakthusområdet"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet Slakthusområdet.

 1. 1. Sandhagen 2 : A project about reusing materials as a way to rethink how architecture can be produced.

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Frida McDavitt Wallin; [2020]
  Nyckelord :reuse; spolia; documentation; representation; taxonomy; architecture; interior architecture; furniture design; point cloud; architectural elements; återbruk; spolia; dokumentation; representation; taxonomi; arkitektur; inredningsarkitektur; möbel design; punktmoln; arkitektoniska element;

  Sammanfattning : In 2020, the meatpacking district of Stockholm (Slakthusområdet) is at the beginning of a period of change. A lot of its buildings are being demolished, or at least gutted, to transform a historical area of industry into a more urban district of housing, offices, trade, and services along with new parks and squares (Stockholms Stad, 2020). LÄS MER

 2. 2. Urban activation through food : Stockholm’s new food destination

  Magister-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Mayra Reis; [2019]
  Nyckelord :collective kitchens; urban activation; Urban planning; feminist urban planning; slakthusområdet;

  Sammanfattning : Responding to the needs of a rapidly growing urban population, Stockholm is investing in multiple urban development projects, one of which being Slatkthusområdet, the so-called meatpacking district located in the southern area of the city. Atrium Ljungberg, the Swedish developer responsible for a big parcel of the land in the area, envisions making the slaughterhouse district into an attractive destination for business, society and people in search of cultural life. LÄS MER

 3. 3. Ju mer vi är tillsammans : En studie av planeringsdilemman och institutionella förutsättningar och förändringar i privat-offentliga partnerskap i svensk stadsutveckling

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Felix Antman Debels; [2019]
  Nyckelord :Public-private Partnership; Slakthusområdet; Swedish urban development; Dilemmas in planning; institutional theory; Slakthusområdet; avtalsplanering; Flemingsberg;

  Sammanfattning : Sweden is going through a period of urbanization that has led to a deficit of housing, office space and public buildings. The ability for municipalities’ to enact their urban development plans has at the same time been curtailed compared to 30 years ago. LÄS MER

 4. 4. Synergieffekter i fastighetsbestånd : Skapandet av mervärde inom fastighetskluster

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Victor Smångs; [2019]
  Nyckelord :Cluster; Destinations; Property developing; Kluster; Destinationer; Fastighetsutveckling;

  Sammanfattning : En vanlig strategi bland dagens fastighetsbolag är att samla sina bestånd i olika kluster. Demenar att det är fördelaktigt att äga många fastigheter på en plats, istället för att ha ettutspritt fastighetsbestånd. Detta fenomen sägs skapa synergieffekter som ger mervärde förbåde hyresgäst och fastighetsägare. LÄS MER

 5. 5. Stockholms kultur- och ateljéstrategier : En analys av stadens producerande kulturverksamheters lokalisering och behov

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Tim Landin; Otto Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Studio; Studio Complex; Gentrification; Culture; Localisation; Culture entity; Producing cultural entities;

  Sammanfattning : Kultur ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är något som både Stockholm stad, Region Stockholm och även Statens Kulturråd värderar högt, där den producerande kulturverksamheten idag ofta ses som en viktig faktor i skapandet av en konkurrenskraftig och attraktiv stad. Ändå har konstnärer i de producerande kulturverksameterna låga löner, trots långa utbildningar och lång arbetslivserfarenhet. LÄS MER