Sökning: "Slangord"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Slangord.

 1. 1. Är dagens slangord keffa eller mainstream? : En undersökning av pensionärers attityder till och förståelse för ett urval slangord som är vanligt förekommande bland ungdomar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Caroline Rendu; [2021]
  Nyckelord :Enkätundersökning; pensionärers språkattityder; pensionärers ordförståelse; slangord; ungdomsspråk; ackommoderingsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en webbaserad enkätundersökning få kunskap om pensionärers förståelse för och attityder till tio stycken slangord som är vanligt förekommande bland dagens ungdomar. De slangord som ingår i studien är: adda, cringe, keff, gitta, fejjan, flöde, joina, spamma, meme samt mainstream. LÄS MER

 2. 2. Tjej, bitch, käring eller hora? : En undersökning om högstadieungdomars kännedom om, bruk av och attityder till slang.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :louise lönnborg; [2020]
  Nyckelord :språk; slang; ungdomsspråk; attityder; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Följande studie är en undersökning med sociolingvistisk inriktning med fokus på ungdomars språkbruk. Studiens teoretiska ramverk utgörs av sociolingvistiska teorier och utifrån dessa teorier analyseras och diskuteras studiens empiriska material. LÄS MER

 3. 3. Fula och onödiga, men alldeles underbara slangord : Elevers och lärares uppfattning om bruk av slangord i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sophia Russell; [2020]
  Nyckelord :Language; language usage; slang; accommodation; sociolinguistics; communicative competence; language attitudes; Språk; språkbruk; slang; ackommodering; sociolingvistik; kommunikativ kompetens; språkattityder;

  Sammanfattning : Slangord har länge varit ett ämne för diskussion. Ofta poängteras att det inte är slangorden i sig som stör det svenska språket, utan snarare att individer har svårigheter med att situationsanpassa sitt språkbruk. LÄS MER

 4. 4. Can we read more real texts, please? : Om autentiskt material i nybörjarundervisningför vuxna andraspråksinlärare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Christiane Ederyd; [2020]
  Nyckelord :Autentiska texter; motivation; svenska som andraspråk; språkundervisning nybörjare; andraspråksinlärning; stöttning;

  Sammanfattning : Användningen av autentiska texter i språkundervisningen är ett mångdiskuterat ämne bland forskarna. Denna studie undersöker hur andraspråksinlärare upplever en lektion som fokuserar på arbetet med en autentisk text. LÄS MER

 5. 5. LA TRADUCCIÓN DEL SUECO AL ESPAÑOL DE EXPRESIONES DE LENGUAJE COLOQUIAL. Un análisis de la novela Snabba cash de Jens Lapidus y su traducción Dinero fácil

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Julia Forsberg; [2018-06-21]
  Nyckelord :spanska; översättning; översättningsstrategier; slang; informellt språk; traducción; estrategias de traducción; jerga; lenguaje informal; español;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats avser vi att göra en kvalitativ studie på hur informellt språk i form av slangord och uttryck översatts från svenska till spanska i romanen Snabba cash skriven av Jens Lapidus 2006. Boken översattes till spanska 2009 och fick då titeln Dinero fácil. LÄS MER