Sökning: "Slash pine"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Slash pine.

 1. 1. Pine production comparison : production potential of Loblolly pine (Pinus taeda) and Slash pine (Pinus elliottii) in the southeastern USA in relation to initial density and forest management

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Åsa Ramberg; [2019]
  Nyckelord :Loblolly pine; Slash pine; Scots pine; management intensity; planting density;

  Sammanfattning : The southeastern (SE) United States (US) produces more industrial timber than any other region in the world. Pine plantations in the southern US have increased from 1.8 million acres (728,400 ha) in the beginning of the 1950’s to 32 million acres (13 million ha) in the beginning of the 21st century, and cover 17 % of the forest land. LÄS MER

 2. 2. Landskapets historiska utveckling vid den sörmländska gården Barksätter

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Mats Daniel Nilsson; [2015]
  Nyckelord :landskapshistoria; landskapsförändring; historiska kartöverlägg; Mårten Sjöbeck; Södermanland; Östra Vingåker; Barksätter; adelslandskap; säteribildning; röjningsbruk; svedjebruk; vegetationshistoria; agrarhistoria;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en undersökning om landskapets historiska utveckling kring den sörmländska gården Barksätter, som ligger utanför Katrineholm, och tidigare i (Östra) Vingåkers socken i Oppunda härad. Den är baserad på en modell för studier av historiska landskap av Clas Tollin (2004). LÄS MER

 3. 3. Rissepareringens effekter på viltets nyttjandegrad av GROT

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :David Rehmberg; [2014]
  Nyckelord :GROT; tall; skogsbruk; viltskador; älg;

  Sammanfattning : Successful forest regeneration is a prerequisite for sustainable forest management. Therefore, it is important to prevent browsing damage on the commercially important tree species Scots pine. In this study I have tested a new alternative way to increase the available amount of forage and increase the use of these resources by especially moose. LÄS MER

 4. 4. Kan risken för spontan contortaföryngring elimineras genom hyggesbränning?

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Frida Carlstedt; [2009]
  Nyckelord :contortatall; Pinus contorta; hyggesbränning; frö; eld; frömortalitet; kotte;

  Sammanfattning : Sweden has almost 600 000 hectares planted with lodgepole pine, and large areas are soon ready to be clear-felled. The provenances that have been planted are producing high level of permanently closed, so called serotinous, cones. LÄS MER

 5. 5. Costs, CO2-emissions and energy balance for applying Nordic methods of forest biomass utilization in British Columbia

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Björn Nilsson; [2009]
  Nyckelord :transportation; biomass supply; bioenergy; slash; logging residues; grinder; bundle;

  Sammanfattning : A devastating mountain pine beetle (MPB) infestation in British Columbia has had enormous economic consequences for the lumber industry and has been one of the drivers for the development of bioenergy systems. Transportation is the link between forests and the end-users and also a critical factor for profitability. LÄS MER