Sökning: "Sleep disturbances."

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Sleep disturbances..

 1. 1. Att främja sömn hos personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Niklas Pihl; Saga Söderberg Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :Healthcare workers; Henderson; Literature review; Nursing Actions; Sleep Disorders.; Henderson; Hälso- och sjukvårdspersonal; Litteraturöversikt; Omvårdnadsåtgärder; Sömnstörningar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom påverkar de kognitiva funktionerna och varje år insjuknar ca 20000–25000 personer i en demenssjukdom. Sömnstörningar är vanliga och drabbar många vuxna men är speciellt påfrestande för personer med en demenssjukdom. Sömnlöshet eller sömnstörningar påverkar livskvaliteten och hälsan på ett negativt sätt. LÄS MER

 2. 2. Hur effektiva är orala preventivmedel innehållande drospirenon i kombination med etinylöstradiol vid behandling av premenstruella symtom?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Charlotte Lindahl; [2020]
  Nyckelord :Premenstruella symtom; premenstruellt syndrom; premenstruellt dysforiskt syndrom; kombinerade orala preventivmedel; drospirenon;

  Sammanfattning : Background: Premenstrual syndrome (PMS) are common in more than 75 % of all women with menstruation. The prevalence of moderate to severe PMS is 20-40 % and the prevalence of premenstrual dysphoric disorder (PMDD) is 3-8 %. LÄS MER

 3. 3. Sömnsvårigheter, skärmtid, fysisk aktivitet och självupplevd stress - En enkätstudie gjord bland ungdomar på en gymnasieskola i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Daniel Gustafsson Löfdahl; [2020]
  Nyckelord :Sleep; Perceived stress; Physical activity; Screen time; Science General;

  Sammanfattning : This survey study analyzes correlations between disturbances in sleep, screen time, physical activity and perceived stress among young people at a secondary school in the south of Sweden. Bivariate correlations, simple linear regressions and a multiple linear regression analysis were made to try to understand the relationship between the dependent variable of sleep disturbances measured with the “Insomnia severity Index” (ISI) and the independent variables which were the amount of screen time on mobile devices, screen time on computers, screen time in total, screen time in association with going to sleep, physical activity, as well as perceived stress measured with the “perceived stress scale” (PSS-10). LÄS MER

 4. 4. Att främja sömnen hos personer med demenssjukdom : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lovisa Blom; Emma Hilldén; [2020]
  Nyckelord :Dementia; Literature review; Non- pharmacological nursing interventions; Nursing; Sleep disturbances.; Demenssjukdom; Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Sömnstörningar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnstörningar är ett vanligt fenomen hos personer med demenssjukdom. Störningarna yttrar sig ofta genom upplevd trötthet under dagtid och osammanhängande sömn under natten. Sömnen är betydelsefull för återhämtningen och bidrar till en ökad livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan universitetsstudenters skärmtid, sömn och upplevd stress : En korrelationsstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Anel Hatic; Peter Sturesson; [2020]
  Nyckelord :Stress; sleep disturbance; screen time; smartphone; KSQ; PSS-10; university students; Stress; sömnbesvär; skärmtid; smarttelefon; KSQ; PSS-10; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan stress, sömn och skärmtid på smarttelefon. Urvalet bestod av totalt 81 personer på ett universitet i södra Sverige. Två hypoteser testades. 1: hög grad av faktisk skärmtid är relaterat till en hög subjektiv stressupplevelse och hög grad av sömnbesvär. LÄS MER