Sökning: "Sleep hygiene"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Sleep hygiene.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTENS INDIVIDUELLA RECEPTBOK I ARBETET MED SÖMNHYGIEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johanna Marberg; Josefin Klasson; [2021-04-15]
  Nyckelord :Occupational therapy; Sleep hygiene; Habits; Children and Adolescent;

  Sammanfattning : Bakgrund Sömnbesvär är ett växande problem bland barn och ungdomar. Forskning visar att sömnförberedande aktiviteter inklusive sömnhygien förbättrar den totala sömnen. En arbetsterapeut har en värdefull roll i arbetet mot att förbättra sömnbesvär för barn och ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Elitidrott och sömn : En kvantitativ studie om elitidrottande ungdomars sömnhygien och skärmanvändande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jasmine Pettersson; Matilda Holmström; [2020]
  Nyckelord :Sleep quality; sleep quantity; sleep hygiene; screen time; high school athlete; elite sport; Sömnkvalitet; sömnkvantitet; sömnhygien; skärmanvändande; riksidrottsgymnasium; elitidrott;

  Sammanfattning : Sömn är grundläggande för elitidrottares återhämtning och uppbyggnad. För ungdomar som elitidrottar kan upprätthållande av en god sömnkvalitet, sömnkvantitet och sömnhygien vara utmanande. Det huvudsakliga syftet med studien var att studera skillnader i sömnvanor mellan elitidrottande ungdomar och ungdomar som inte elitidrottar. LÄS MER

 3. 3. Behaviour and hygiene of finishing pigs housed in ‘Moving floor’ pens : a comparative study

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Johanna Viklund; [2020]
  Nyckelord :Moving floor; finishing pigs; behaviour; hygiene; resting;

  Sammanfattning : Moving floor AB are developing self-cleaning cubicles for pigs and calves. There are however no present published reports on the effects on pigs’ behaviour in this system. The aims of this study were to see how workload, pig behaviour, pen and pig hygiene, and resting are influenced by this design and if it will change over time. LÄS MER

 4. 4. Det gör ont i hjärtat : En vetenskaplig essä om barns bästa i relation till sömn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Rebecka Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Children s best interests; sleep; practical knowledge; balance; Barns bästa; sömn; praktisk kunskap; balans;

  Sammanfattning : I have written an essay about children's best interests in relation to sleep. As a starting point, I have used two stories and the dilemmas from my working life. The first story depicts asituation where I go against the guardians’ interests that their child should not sleep by lettingher fall asleep anyway when she is unable to stay awake. LÄS MER

 5. 5. Handlingar som kan stärka och möjliggöra utförandet av egenvård hos patienter med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanne Gren; Karin Tell Kristiansson; [2020]
  Nyckelord :Heart failure; Informal Caregivers; Motivation; Self-care; Egenvård; Hjärtsvikt; Informella vårdgivare; Motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till att personer över 65 år läggs in på sjukhus och orsakar ofta stort lidande med sänkt livskvalitet som följd. Hjärtsvikt uppstår när hjärtats pumpförmåga inte försörjer vävnaderna i kroppen med tillräcklig mängd blod. LÄS MER