Sökning: "Sleeper"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Sleeper.

 1. 1. BÄDDSOFFAN GENERATIONS : Produktutveckling för compact living

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Martina Birkehammar; [2021]
  Nyckelord :Compact Living; Product Development; Concept Generation; Idea Generation; Focus Group; Human Centered Design; HCD; Observations; Prototypes; Functional Prototypes; Testing; Sofa Bed; Sleeper; Multifunctional Furniture; Students; SolidWorks; Compact Living; Produktutveckling; Konceptgenerering; Idégenerering; Fokusgrupp; Human Centered Design; HCD; Observationer; Prototyper; Funktionsprototyper; Testning; Bäddsoffa; Sovsoffa; Multifunktionell Möbel; Studenter; SolidWorks;

  Sammanfattning : In Sweden, there are students who live in small student apartments. These apartments can be called compact living as a student apartment can be as small as 16 square meters. To take advantage of the place that is in small homes, it would be good if larger furniture could be combined into a piece of furniture. LÄS MER

 2. 2. Modeling of pore pressure in a railway embankment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Marcus Vestman; [2018]
  Nyckelord :PLAXIS; Pore pressure; Railway;

  Sammanfattning : LKAB and Trafikverket want to increase the maximum allowed axial load from 30 tons to 32,5 tons for the northern part of Malmbanan. There are ongoing investigations of the condition of the railway with the current axial load of 30 tons. The investigations do not include one of Trafikverket's concerns about the condition of the railway. LÄS MER

 3. 3. Hållfasthetsanalys av draglåda för tillverkning av betongslipers för järnvägar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Dario Ahmetovic; Mirlind Capri; [2018]
  Nyckelord :Hållfasthetsanalys; Utmattningsanalys; FEM-analys; Finita Elementmetoden; Svetsning; Stål; Draglåda; Ankarplatta; Hydraulstång; Armeringslinor; Förspänningar;

  Sammanfattning : Betongslipers är ett element i den moderna järnvägens uppbyggnad. Det har ersatt det traditionella virkesmaterialet som har ett antal nackdelar gentemot betong. Vid tillverkning av betongslipers förspänns armeringslinor med en kraft på 500 kN innan cementet gjuts in i produktionslinans formar. LÄS MER

 4. 4. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER

 5. 5. Detaljstudie av tryckbrott i betongsliprar : Samband mellan tryckprovsresultat och val av dimensioneringsmetod

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Jenny Bülow Angeling; Sebastian Wikell; [2016]
  Nyckelord :Concrete sleeper; compression failure; design method; testing; cross section dimension; rectangular stress distribution; idealized parabola-rectangle diagram; confined concrete; concrete strength; pressure strength; Betongsliper; tryckbrott; dimensionering; provning; tvärsnittsdimensionering; förenklat tryckblock; parabolisk-rektangulär; arbetskurva; tvärutvidgning; betongklass; tryckhållfasthet;

  Sammanfattning : En jämförelse av Abetongs beräkningsunderlag och statistik från tryckprov visar att sliprarna klarar mycket mer belastning än vad beräkningarna visar. I den här studien har en utvärdering av använda beräkningsmetoder gjorts, samt en jämförelse mellan olika dimensioneringsprinciper för att komma så nära resultaten vid tryckprov som möjligt. LÄS MER