Sökning: "Slow Fashion"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Slow Fashion.

 1. 1. Wild Things: A Collection of Handwoven Couture

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Luisa Recker; [2021-08-24]
  Nyckelord :Composite Garment Weaving; Weaving; Pattern Making; Tapestry; Making; Clothes; Fashion; Haute Couture; Design; Loom; Textile; Craft; Block Pattern; Geometry; Fully Fashioned; Zero Waste; Slow Fashion; Sustainability; Sensuality;

  Sammanfattning : The following text is the theory part of my practical Master‘s thesis “Wild Things – A Collection of Handwoven Couture”. This thesis examines the potential of hand-weaving for contemporary fashion design. LÄS MER

 2. 2. Vägen till framtidens hållbara konsument : En kvalitativ studie om hur generation z uppfattar hållbarhetskommunikation i den svenska modebranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gabriella Andersson; Johanna Dingfors; [2021]
  Nyckelord :Greenwashing; Generation Z; Fast Fashion; Slow Fashion; A linear model of communication; Transparens; Hållbar marknadsföring The Types of Greenwashing Matrix; Transparency Sustainable marketing.;

  Sammanfattning : With the increased focus on climate change, sustainability has become a common term for both organizations as well as consumers. The clothing industry is one of the industries that have the biggest negative impact on climate change. Still, the fast fashion business, based on cheap materials and low production costs, continues to thrive. LÄS MER

 3. 3. Är det möjligt att marknadsföra på ett hållbart sätt? : En studie om slow fashionföretags förhållningssätt till marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ella Robertsson; Jenny Nylander; [2021]
  Nyckelord :Triple bottom line TBL ; social responsibility CSR ; sustainability marketing; CSR marketing; transcendental marketing; social marketing; certificates; agenda 2030; slow and fast fashion; Triple bottom line TBL ; Social ansvar CSR ; hållbarhetsmarknadsföring; CSR-marknadsföring; relationsmarknadsföring; social marknadsföring; certifieringar; agenda 2030; slow fashion; fast fashion;

  Sammanfattning : Företag inom slow fashion arbetar mer med hållbarhet, både för konsumenterna och deras anställda. Det är stort fokus på att miljön ska bevaras medan företagen konkurrerar med fast fashionkedjor som massproducerar kläder och säljer till låga priser. LÄS MER

 4. 4. Think slow, it lasts longer : A qualitative study on how slow fashion can contribute to strategic sustainable development.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Kajsa Ehn; Emelie Wiklund; [2021]
  Nyckelord :Slow Fashion; Supply Chain Design; The Framework for Strategic Sustainable Development; Fashion Industry; Strategic Sustainable Development;

  Sammanfattning : Today's fashion industry, which is characterized by fast demand shifts and overconsumption, is argued to be contributing to the world's increasing environmental and social issues, and thus bringing harm to the global environment and society. Due to this, a “rebellion” has evolved accordingly, and can further be described as the Slow Fashion movement that strives to create a sustainable fashion industry. LÄS MER

 5. 5. Sustainable apparel marketing and consumption : An analysis of Patagonia’s Worn Wear video marketing campaign

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Artem Syniuk; [2021]
  Nyckelord :Sustainable marketing; fashion; apparel industry; semiotics; documentary video; Patagonia inc.;

  Sammanfattning : Background: The modern world struggles with an environmental crisis and many industry sectors could be considered as non-sustainable. The fashion industry is poorly performing both in ecological and social sustainability due to mass production and apparel waste caused by fast changing fashion. LÄS MER