Sökning: "Slutanvändare"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade ordet Slutanvändare.

 1. 1. Förändring och kommunikation : Tidiga stadier i systemimplementation ur ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Rebecca Nilsson; Ludvig Sandin; [2020]
  Nyckelord :Systemimplementering; förändringsarbete; IT - projekt; kommunikation;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en fallstudie genomförts på ett utvalt försäkringsbolag för att studera deras kommande systemimplementering utifrån ett användarperspektiv. Studien riktar sig på de tidiga stadierna av systemimplementering med planeringsfasen som utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Den digitala upphovsrätten - Utvecklingen av rättighetshavarens ställning gentemot typiska slutanvändare inom EU:s inre marknad.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Andersson; [2020]
  Nyckelord :Upphovsrätt; ensamrätt; mångfaldigande av verk; överföring till allmänheten; spridningsrätt; territorialitetsprincipen; DSM-direktivet; Portabilitetsförordningen; InfoSoc-direktivet; digital upphovsrätt; inre marknaden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. UX som tankesätt istället för arbetssätt : En studie om hur designers hos SME-företag i den svenska designbranschen förhåller sig till UX-design och användarmedverkan i designprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Matilda Rudblom; Elin Elfström; [2020]
  Nyckelord :Designers; SME; designbranschen; UX; UX methods; value; customer competence; responsibility; design thinking.; Designers; SME; designbranschen; UX; UX-metoder; värde; beställarkompetens; ansvar; designtänk;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out if the gap between theory and practice is also visible in the Swedish design industry and how the gap could then be reduced. Previous research describes a lack of UX (User eXperience) work in design processes and a study has therefore been conducted with the aim to formalize guidelines for how companies, which do not include UX and users in their design processes, should develop their UX work in order to offer better artifacts. LÄS MER

 4. 4. Acceptans av affärssystem från ett användbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Tony Gröndahl; [2020]
  Nyckelord :affärssystem; slutanvändare; acceptans; användbarhet;

  Sammanfattning : Affärssystem är ett fenomen som genomsyrar den moderna organisationen genom att vara en länk mellan dess olika avdelningar. Att införa ett affärssystem medför en förändring av människors arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Accepterad, men omtyckt? : En kvalitativ intervjustudie om vilka faktorer som påverkar acceptans för journalsystem inom Region Kronoberg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Oscar Brolin; David Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Acceptance; digital medical record systems; TAM2; healthcare professionals; Acceptans; digitala journalsystem; TAM2; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Sveriges digitala vårdsituation beskrivs i rapporter från både myndigheter samt populärvetenskapliga tidskrifter som föråldrad och problematisk. I den moderna vården är digitala journalsystem avgörande för att bedriva en effektiv och patientsäker vård. LÄS MER