Sökning: "Slutna Utrymme"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Slutna Utrymme.

 1. 1. Att tala är silver - att lyssna är guld : 100 lärares syn på talängslan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Andersson; Emma Kristiansen; [2021]
  Nyckelord :Talängslan; talrädsla; klassrumsklimat; muntlig framställning; retorik; trygghet; stöttning; självkänsla; selektiv mutism;

  Sammanfattning : Muntliga framställningar har en relativt stor plats i Läroplanen (Lgr11, 2019) men trots det saknas det tydliga riktlinjer och verktyg för hur eleven ska få möjlighet att utvecklas till en god talare och lyssnare. Syftet med vår studie är att undersöka lärares arbetssätt vid muntliga framställningar samt att belysa begreppet talängslan. LÄS MER

 2. 2. Räddningsarbeten i slutna utrymmen : En studie om hur övningar ombord förbereder besättningen för evakuering i slutna utrymmen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :David Blomquist; Fredrik Larsson; [2020]
  Nyckelord :Enclosed space; evacuation; oxygen defficient environment; accidents at sea; marine; training; drill; Slutna Utrymme; evakuering; syrefattig miljö; olyckor till sjöss; sjöfart; övning;

  Sammanfattning : Arbeten i slutna utrymmen är ett vanligt förekommande moment ombord på fartyg. Olyckor i samband med slutna utrymmen är tyvärr också vanligt förekommande. I många olycksfall så kan även de som ska hjälpa en nödställd i ett slutet utrymme drabbas av skador eller att dem i värsta fall mister livet. LÄS MER

 3. 3. "En enorm tjänst till framtiden om vi redan nu skulle satsa på barnen" - En kvalitativ studie om yrkesverksammas erfarenheter av arbetet med utvecklingstraumatiserade barn.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Kock Eriksson; Mikaela Bergström; [2020]
  Nyckelord :Utvecklingstrauma; barn; regleringsstöd; stödinsatser; omsorgspersoner; socialt arbete;

  Sammanfattning : Den vanligaste arenan där barn utsätts för trauman är inom familjens slutna inrättning och begås oftast av barnets omsorgspersoner. Utvecklingstrauma är ett nytt begrepp och forskningsfält som specifikt inbegriper barn som tidigt i livet utsätts för upprepade traumatiska påfrestningar i kombination med bristande regleringsstöd från sina omsorgspersoner. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av FDS för dieselbrand i slutet utrymme

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Fredrik Andersson; Carl-Johan Malmberg; [2020]
  Nyckelord :Validering; slutet utrymme; ubåt; Computational Fluid Dynamics; CFD; Fire Dynamics Simulator; FDS; dieselbrand; pölbrand; validation; closed space; enclosed space; submarine; diesel fire; pool fire; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Saab Kockums AB has been tasked by the Swedish Armed Forces to develop a new submarine model named A26. This task poses many challenges, one of which being the design of the fire protection on the submarine. LÄS MER

 5. 5. ”Hur tänker du?” Om klassrumskommunikation mellan lärare och elever : En studie med fokus på kommunikationsmönster och frågornas roll i klassrumskommunikationen.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mariam Hamid; [2019]
  Nyckelord :kommunikation; klassrumskommunikation; IRE; IRU; öppna frågor; slutna frågor;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker klassrumskommunikation som förekommer mellan lärare och elever. Fokusområden i studien är kommunikationsmönster i undervisningen och frågornas roll. LÄS MER