Sökning: "Smärtlindring"

Visar resultat 1 - 5 av 691 uppsatser innehållade ordet Smärtlindring.

 1. 1. ICKE-FARMAKOLOGISKA OMVÅRDNADSÅTGÄRDER SOM MINSKAR BARNS RÄDSLA OCH SMÄRTA VID NÅLRELATERADE PROCEDURER

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Britmer Tillenius; Wret Clarissa; [2023-03-15]
  Nyckelord :Barn; nålrelaterade procedurer; rädsla; smärta; vårdlidande; barncentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nålrelaterade procedurer är mer vanligt förekommande i barndomen än i vuxen ålder. Många barn förknippar nålstick med rädsla och smärta, vilket kan resultera i ett vårdlidande som går att motverka med evidensbaserade farmakologiska och ickefarmakologiska omvårdnadsåtgärder. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att lindra stickrädsla hos barn.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Egeberg; Ellen Hammarstrand; [2023-03-15]
  Nyckelord :Omvårdnadsåtgärder; sjuksköterska; nå procedurer; stickrädsla; rädsla; smärtlindring; barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nålprocedurer förekommer dagligen inom hälso-och sjukvården och de flesta barn upplever både rädsla och smärta, i samband med nålstick. Vid stickrädsla hos barn kan felaktiga omvårdnadsåtgärder resultera i ett vårdlidande. LÄS MER

 3. 3. OMVÅRDNADSÅTGÄRDER SOM BIDRAR TILL SMÄRTLINDRING PÅ AKUTMOTTAGNINGAR - En strukturerad litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elsa Björklund; Elsa Lindeblom; [2023-03-15]
  Nyckelord :Akutmottagning; Smärtlindring; Smärta; Omvårdnadsåtgärder; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste orsaken till att söka vård på akutmottagningar är smärta. Smärta är en subjektiv upplevelse och ett komplext fenomen som kräver behandling för att undvika patientlidande och andra negativa effekter. LÄS MER

 4. 4. Echinacea purpurea vid symtomlindring av akuta luftvägsinfektioner : Har Echinaforce® och extrakt av Echinacea purpurea effekt vid behandling av hosta och feber under influensa A?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Amina Smrkovic; [2023]
  Nyckelord :Echinacea purpurea; influensa;

  Sammanfattning : Bakgrund Influensa är en akut respiratorisk infektion som orsakas av ett negativt RNA-virus. Insjuknade i influensa sker ofta under vintertid. Influensa finns i fyra olika typer, A-D. A är den vanligaste sorten under influensasäsong och påverkar både människor och djur, medan D påverkar främst grisar och nötkreatur. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av smärtlindring vid cancerrelaterad smärta : En litteraturstudie från patientens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Lovisa Aldén; Moa Wiborg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER