Sökning: "Småbarnsföräldrars"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Småbarnsföräldrars.

 1. 1. Småföräldrar och arbetsliv : En kvalitativ studie av vilka faktorer som påverkar småbarnsföräldrars sysselsättningsgrad i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linn Alenklint; [2020]
  Nyckelord :Arbetsliv; Föräldrar; Tidspress; Barns utveckling; Könsperspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få en förståelse för vilka faktorer som småbarnsföräldrar upplever och uppfattar ligger till grund för deras sysselsättningsgrad i arbetslivet. Vidare så undersöktes eventuell upplevd tidspress hos föräldrarna och om den kan ha någon betydelse för barns utveckling. LÄS MER

 2. 2. "Det är inte så enkelt som man trott" : En kvalitativ studie om småbarnsföräldrars önskan att leva jämställt och spänningsfältet mellan ideal och praktik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ebba Köhler Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :gender; gender equality; parenting; parenthood; motherhood; fatherhood; Social Sciences;

  Sammanfattning : “It’s not as simple as one thought” – a qualitive study of parents of young children with the wish to achieve equal parenting and the tension between ideal Sweden is seen as the most gender equal country in Europe and gender equality is a stated goal. Yet there is a gap between ideal and practice, which is seen when focusing on e.g. LÄS MER

 3. 3. Hemberedskap och föräldraskap : En studie av husägande småbarnsföräldrars förståelse av hemberedskap

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Bergman; Viktor Lundgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hälsa och hoppfullhet : En kvantitativ studie om föräldraskap, hälsa och hopp.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Olsson; [2018]
  Nyckelord :Health; Hopefulness; Parenting; Physical Activity; Fysisk aktivitet; föräldraskap; hoppfullhet; hälsa;

  Sammanfattning : Introduction: According to the World Health Organization, physical inactivity is the fourth leading cause of global mortality. Illness due to lack of physical activity occurs more or less in different groups. Women and children have been shown to be expanding risk groups for inactivity, overweight and its consequential diseases. LÄS MER

 5. 5. Att få livspusslet att gå ihop. : En kvalitativ studie om småbarnsföräldrars hälsa i relation till arbets- och familjelivet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnea Lindgren; [2018]
  Nyckelord :health; imbalance; kindergarten parents; qualitative method; stress; work life; arbetsliv; hälsa; kvalitativ metod; obalans; småbarnsföräldrar; stress;

  Sammanfattning : Stressrelaterade besvär ökar och familjelivet har en betydande roll för att bidra till individens hälsa. Det är av vikt att öka medvetenheten om en god balans mellan arbetsliv och familjeliv för att åstadkomma en god hälsa. LÄS MER