Sökning: "Småföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 500 uppsatser innehållade ordet Småföretag.

 1. 1. Ledarskap i småföretag : Konsten att axla rollerna entreprenör, ledning ochledare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ida Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; kommunikation; organisatoriska förutsättningar; självledarskap; stöd; ledaregenskaper; ledarskapets betydelse; ledarskapets inflytande;

  Sammanfattning : I denna studie har småföretagares upplevelse och förutsättningar att utöva ledarskap, inom åkeri- och maskinentreprenadbranschen undersökts. Detta med hjälp av frågeställningar som berörde ledaren, ledarskapet och organisatoriska förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Förändrade strategier hos småföretagare under coronapandemin : En kvalitativ studie om småföretag i Jämtland

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Celina Gustafsson; Joanna Lundstam; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Business partnern i småföretag och dess involvering i den strategiska beslutsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lucas Åbrink; Oliver Östh-Långström; [2021]
  Nyckelord :Business partner; SMF; SME; Småföretag; strategisk beslutsprocess; strategiska beslut; SDMP;

  Sammanfattning : Business partners have developed from the controller profession in recent times. The role is divided into the use of financial information and guidance and is expected to contribute in strategic decision-making. The study intends to contribute to the research gap, business partners within small companies. LÄS MER

 4. 4. Kriskommunikation på sociala medier : Småföretag i Sverige inom modeinriktad detaljhandel under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Victoria Ahlberg; Sofia Andersson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; crisis communication; social media; crisis; Covid-19; kriskommunikation; sociala medier; kris;

  Sammanfattning : Småföretag är just nu en av de branscher som kämpar mest med sin överlevnad i den pågående krisen. Med hjälp av sociala medier som kan vara de mest effektiva plattformarna i en kris kan småföretag sprida information och skapa ett mer personligt förhållande med sina kunder (Alves et al., 2020). LÄS MER

 5. 5. DET MINDRE FÖRETAGETS MEDARBETARSKAP - En studie om hur medarbetarskap upplevs och hanteras i ett småföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rasmus Ekmark; Ludvig Sundqvist; [2020-09-02]
  Nyckelord :Medarbetarskap; Co-workership; Small-size Company; HRM; Employee Engagement;

  Sammanfattning : In the Swedish labour market discourse, the term Medarbetarskap (co-workership) has takena key role. Medarbetarskap, in short, is a way of understanding the employee’s approach towork tasks and how organizational relations are conducted. The term Medarbetarskap isfound in both strategic HR and operational personnel work in Swedish companies. LÄS MER