Sökning: "Smålandsposten"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Smålandsposten.

 1. 1. Vägen till Florence Stephens omyndigförklaring : En kvalitativ studie om hur småländsk media skildrar Florence Stephens omyndighetsförklaring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Jonas Linnell; [2018]
  Nyckelord :Huseby bruk; Florence Stephens; local press; declaration of invalidity and power perspective;

  Sammanfattning : A qualitative study of how Småland local media depict Florence Stephen's declaration of invalidity This is a study that deals with the way in which Florence Stephen's declaration of affairs is viewed from the perspective of the local press. Previous research done in the field shows that Stephen was declared invalid on February 23, 1957, and the proposal for this was already taken on October 27, 1956. LÄS MER

 2. 2. Mitt hem är min borg : En undersökning om synen på gated communities i svensk massmedia år 2015-2017

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Martin Ekenvärn; [2017]
  Nyckelord :critical discourse analysis; gated communit*; media; news; newspapers; identity; Swedish; Sweden; kritisk diskursanalys; gated communit*; media; nyheter; tidningar; identitet; svensk; Sverige;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att finna och analysera mediediskurser ifråga om gated communities i Sverige under år 2015-2017. Tio tidningsartiklar har valts ut och analyserats med hjälp av kritisk diskursanalys (CDA), eller mer specifikt en modell i fem steg som Peter Berglez har tagit fram. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga rösträttens vara eller inte vara : Opinionsbildande åsikter om kvinnlig rösträtt i två lokala tidningar 1918-1921

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Bengt Johansson; [2017]
  Nyckelord :woman; female; female suffrage; citizenship; kvinna; kvinnlig; kvinnlig rösträtt; medborgarskap;

  Sammanfattning : The objective with this paper has been to examine the opinion about the female suffrage in two local newspapers around 1918–1921 in Växjö. The newspaper was Nya Växjöbladet and Smålandsposten. The pick of the newspapers was made for the local connection and its political belonging which was liberal and conservative. LÄS MER

 4. 4. Flyktingar i svensk lokalpress hösten 2015

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Rikard Pumplun; [2016]
  Nyckelord :Flyktingar Laholms tidning Smålandsposten lokaltidningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Stenkastarna i Araby" : En kvalitativ textanalys av mediegestaltningen av stenkastningshändelser i en svensk förort

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Feven Tekie; [2016]
  Nyckelord :media; gestaltningsteori; förort; araby; stereotyper; stenkastning;

  Sammanfattning : Many neighbourhoods in Sweden are often portrayed in the media as violent and chaotic. Media has an eminent role in our daily lives as they further news stories to us and chooses which ones to write about and in what way to write about them. LÄS MER