Sökning: "Smail Mulisic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Smail Mulisic.

  1. 1. Augmented Reality : Alternativ metod för träningsinstruktioner

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

    Författare :Timmy Öberg; Smail Mulisic; [2021]
    Nyckelord :Cognitive Load Theory; Augmented Reality; Usability; Training Instructions; Cognitive Load Theory; Förstärkt Verklighet; Användbarhet; Träningsinstruktioner;

    Sammanfattning : Covid-19 har påverkat samhället på flertal olika sätt. Med uppmaningar och råd om social distansering kan sådant som tidigare varit vardagliga aktiviteter bli alltmer svårt att genomföra. LÄS MER