Sökning: "Small Swedish companies in China"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Small Swedish companies in China.

 1. 1. Outsourcing av produktion till Kina: Fallstudier om upplevda för- och nackdelar samt påverkan på produktkvalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Benny Tran; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : China is a growing developing country with a great growth and potential. The country is the world´s largest exporter of goods and services and has the second largest economy in the world, so it is easy to understand the latest increased interest in the country. LÄS MER

 2. 2. Wine and dine, or a fine? : A multiple case study on how Swedish companies build and manage B2B guanxi in China

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Beatrice Poljakovic; Malin Pripp; [2017]
  Nyckelord :Guanxi; business-to-business guanxi; building stages; management strategies; risks and benefits; China; Swedish companies;

  Sammanfattning : Since Sweden’s home market is relatively small, companies are forced to engage in international business. Researchers have stressed that companies with a small home market should find new markets to gain benefits which companies with large home markets possess. LÄS MER

 3. 3. Corporate Social Responsibility and Culture : A study of a Swedish Multinational Corporation’s CSR strategy in terms of labour policies in East China and its relation to cultural differences

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Camilla Nilsson; Chiao Hung Tsai; [2016]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; strategy; culture; adaptation; labour policies; multinational corporations MNCs ; Sweden; East China;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) has in later years gained increased awareness and the business environment has become more international where multinational corporations (MNCs) are encountering many different national cultures. Along with this development, it has become important for MNCs to take the cultures of the foreign markets into consideration when deciding on what strategy approach to adopt towards CSR as different cultures have different expectations on corporations. LÄS MER

 4. 4. Kulturellt anpassad för globalisering – En kvalitativ studie om affärskulturellaskillnader i Kina

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Niklas Martinsson; Emil Möller; Andreas Paulsen Ernek; [2016]
  Nyckelord :Business relations; Guanxi; Mianzi; Sweden; China; B2B; Affärsrelationer; Guanxi; Kina; Affärskultur; Mianzi; B2B; Sverige;

  Sammanfattning : Den ekonomiska jätten i öst växer som aldrig förr och affärsmöjligheterna för företag har gåttfrån att bara ha varit ett land där man förlägger sin produktion, tack vare att kostnaderna är såpass låga, lockar numera den snabbt växande konsumentmarknaden fler och fler företag atttesta lyckan i landet. I denna uppsats tas den affärskulturella skillnaden upp både internt iföretag där man har kinesiska kollegor samt externt, hur man jobbar med kinesiska företagfrån ett svenskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. International Business Negotiations : A study analyzing Swedish SME:s on the Chinese market

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Erik Bengtsson; Christoffer Nielsen; [2015]
  Nyckelord :Sweden; China; small and medium sized enterprises; negotiations; cultural differences; negotiation styles; communication and business behavior;

  Sammanfattning : iAbstractThe purpose of this thesis was to describe and analyzehow cross-cultural differences affect the outcome of thenegotiation process between Swedish small and medium sized enterprises (SME)and Chinese companies. The cultural differences are to be seen as the underlying factor of complications in negotiations. LÄS MER