Sökning: "Small business ventures"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Small business ventures.

 1. 1. Assessing partnerships to reach customers in water-stressed regions

  Magister-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ángela Cristina Monroy García; Skrollan Madita Schwarz; [2019]
  Nyckelord :Partnerships; strategic alliances; joint ventures; co-opetition; buyer-supplier; Business model; challenges; assets; activities; water-stressed regions; SME; start-ups; Partnerskap; strategiska allianser; samriskföretag; samverkan; köpare-leverantör; affärsmodell; utmaningar; tillgångar; aktiviteter; vattenstressade regioner; små och medelstora företag; startups.;

  Sammanfattning : Water has been classified as an increasingly stress resource, according to the last World Water Development Report. Concerns about clean drinking water and water sanitation are also focal points of the Sustainable Development Goals (SDGs). LÄS MER

 2. 2. Holding on to the positive aspects of being small: A multiple case study exploring product innovation processes in knowledge-intensive companies by incorporating the variable of company growth

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carolina Bååt; Viktoria Östblom; [2018-08-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 3. 3. Småföretagens motiv till val av bootstrappingsmetoder i förhållande till företagens utvecklingsfaser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Roxana Sultanova; Simella Youhanna; [2018]
  Nyckelord :Financial Bootstrapping; Lifecycle; Small business ventures; Finansiell Bootstrapping; Utvecklingsfaser; Småföretag;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this thesis is to investigate various forms of bootstrapping methods amongst small business ventures and how they come about using the various forms. Furthermore, the thesis investigates the underlying motives as to why small business ventures adhere to certain forms of financial bootstrapping methods. LÄS MER

 4. 4. Crowdfunding Social Entrepreneurship; The Influential Factors in Crowdfunding Success for Social Entrepreneurs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anna Nyberg; Malin Åberg; [2017-09-15]
  Nyckelord :Social entrepreneurship; Crowdfunding; Reward-based crowdfunding; Success factors;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 5. 5. International Entrepreneurship : A Capabilities Perspective on Opportunity Identification and Exploitation

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Ideström; [2017]
  Nyckelord :international new ventures; entrepreneurship; capabilities; internationalization; small and medium-sized enterprises;

  Sammanfattning : This study aims to explore what capabilities that are involved in the formation and early performance of firms that internationalize in an early stage of their development. More specifically, the antecedents of identification and exploitation of business opportunities are explored and linked to specific capabilities. LÄS MER