Sökning: "Small business ventures"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Small business ventures.

 1. 1. Från okänd till avtal : Hur tillitsbildande faktorer får affärsrelationer att inledas hos mindre företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Lodén; Ida Nyfelt; [2020]
  Nyckelord :Business relationships; Business-to-business marketing; Small businesses; Relationship initiation; Trust; Affärsrelationer; Företagsmarknadsföring; Mindre företag; Relationsbildning; Tillit;

  Sammanfattning : Medan en stor mängd forskning på affärsrelationer mellan företag har fokuserat på relationers utveckling efter ett avtalat samarbete, så har mindre forskning fokuserat på hur företagen först inleder och kommer fram till ett avtalat samarbete. Den forskning som finns på detta område har främst fokuserat på antingen större eller nyetablerade företag, medan mindre, redan etablerade företag inte studerats i lika stor utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Assessing partnerships to reach customers in water-stressed regions

  Magister-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ángela Cristina Monroy García; Skrollan Madita Schwarz; [2019]
  Nyckelord :Partnerships; strategic alliances; joint ventures; co-opetition; buyer-supplier; Business model; challenges; assets; activities; water-stressed regions; SME; start-ups; Partnerskap; strategiska allianser; samriskföretag; samverkan; köpare-leverantör; affärsmodell; utmaningar; tillgångar; aktiviteter; vattenstressade regioner; små och medelstora företag; startups.;

  Sammanfattning : Water has been classified as an increasingly stress resource, according to the last World Water Development Report. Concerns about clean drinking water and water sanitation are also focal points of the Sustainable Development Goals (SDGs). LÄS MER

 3. 3. Holding on to the positive aspects of being small: A multiple case study exploring product innovation processes in knowledge-intensive companies by incorporating the variable of company growth

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carolina Bååt; Viktoria Östblom; [2018-08-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 4. 4. Småföretagens motiv till val av bootstrappingsmetoder i förhållande till företagens utvecklingsfaser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Roxana Sultanova; Simella Youhanna; [2018]
  Nyckelord :Financial Bootstrapping; Lifecycle; Small business ventures; Finansiell Bootstrapping; Utvecklingsfaser; Småföretag;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this thesis is to investigate various forms of bootstrapping methods amongst small business ventures and how they come about using the various forms. Furthermore, the thesis investigates the underlying motives as to why small business ventures adhere to certain forms of financial bootstrapping methods. LÄS MER

 5. 5. Crowdfunding Social Entrepreneurship; The Influential Factors in Crowdfunding Success for Social Entrepreneurs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anna Nyberg; Malin Åberg; [2017-09-15]
  Nyckelord :Social entrepreneurship; Crowdfunding; Reward-based crowdfunding; Success factors;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER