Sökning: "Small firms"

Visar resultat 1 - 5 av 840 uppsatser innehållade orden Small firms.

 1. 1. Methods and challenges with NSD for small experiential service firms

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Benon; David Eliasson; [2022]
  Nyckelord :New Service Development; NSD; Small firms; Experiential Services; Challenges; Methods; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose of the study: To further generate an understanding of previous research on NSD challenges in small firms and NSD methods used by firms when developing new experiential services. Theory: Research on challenges faced by small firms with performing NSD and methods experiential service firms use to perform NSD. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar små fastighetsbolags tillgång till kapital : Med fokus på bankfinansiering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Daniella Boras; Thea Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Small real estate companies; financing methods; bank financing; financing requirements; bank relationship; risk; real estate market; growth in real estate companies; Små fastighetsbolag; finansieringsmetoder; bankfinansiering; finansieringskrav; bankrelationer; risk; fastighetsmarknad; tillväxt i fastighetsbolag;

  Sammanfattning : Att små fastighetsbolags tillgång till extern finansiering och därmed tillväxt är mer begränsat än för större bolag är ett känt faktum. Kapital är begränsat och det kommer hela tiden nya regler som höjer inträdesbarriärerna på fastighetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Is cash really king? : En kvantitativ studie om kassainnehav under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Fredrik Gartz; Nichole Filippi; [2022]
  Nyckelord :Kassainnehav; Finansiell kris; Återhämtning; Motiv; Svenska marknaden; Pecking Order; Finansiell Risk;

  Sammanfattning : Cash holding of a firm has in previous studies been argued to be significant in terms of the firm's performance during a financial crisis taking place on international markets because of the financial protection that cash holding provides. Similar research taking place on the Swedish market is deficient, and more so regarding current crises. LÄS MER

 4. 4. Styrning på mäklarkontor : Att förstå hur styrning används på mäklarkontor för att främja ryktet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Peter Udvary; Sebastian Särnblom; [2022]
  Nyckelord :Mäklare; Mäklarkontor; Verksamhetsstyrning; Styrning; Rykte;

  Sammanfattning : Titel: Styrning på mäklarkontor Undertitel: Att förstå hur styrning används på mäklarkontor för att främja ryktet Forskningsfråga: Hur styr fastighetsmäklarkontor sina medarbetare för att främja ett gott rykte?  Översikt: Ryktet är en väsentlig del för fastighetsmäklare med tanke på deras konstanta interagerande med kunder. Således är fastighetsmäklarkontor beroende av att deras fastighetsmäklares rykte. LÄS MER

 5. 5. Business Ecosystem as a Strategy for Internationalization and Growth of S.M.E.s : A case study of S.M.E.s in Lagos, Nigeria.

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Olanrewaju Ibrahim Oladele; [2022]
  Nyckelord :Business Ecosystem; Networking; Co-opetition; Internationalization; SME;

  Sammanfattning : The constant change in today's business environment has brought about the need for S.M.E.s to contend with more dynamic, complicated, and global business environments, making it hard to maintain competitiveness. LÄS MER