Sökning: "Small real estate companies"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Small real estate companies.

 1. 1. Faktorer som påverkar små fastighetsbolags tillgång till kapital : Med fokus på bankfinansiering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Daniella Boras; Thea Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Small real estate companies; financing methods; bank financing; financing requirements; bank relationship; risk; real estate market; growth in real estate companies; Små fastighetsbolag; finansieringsmetoder; bankfinansiering; finansieringskrav; bankrelationer; risk; fastighetsmarknad; tillväxt i fastighetsbolag;

  Sammanfattning : Att små fastighetsbolags tillgång till extern finansiering och därmed tillväxt är mer begränsat än för större bolag är ett känt faktum. Kapital är begränsat och det kommer hela tiden nya regler som höjer inträdesbarriärerna på fastighetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Styrning på mäklarkontor : Att förstå hur styrning används på mäklarkontor för att främja ryktet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Peter Udvary; Sebastian Särnblom; [2022]
  Nyckelord :Mäklare; Mäklarkontor; Verksamhetsstyrning; Styrning; Rykte;

  Sammanfattning : Titel: Styrning på mäklarkontor Undertitel: Att förstå hur styrning används på mäklarkontor för att främja ryktet Forskningsfråga: Hur styr fastighetsmäklarkontor sina medarbetare för att främja ett gott rykte?  Översikt: Ryktet är en väsentlig del för fastighetsmäklare med tanke på deras konstanta interagerande med kunder. Således är fastighetsmäklarkontor beroende av att deras fastighetsmäklares rykte. LÄS MER

 3. 3. Real Estate M&A Motives : A Study of the Swedish Real Estate Market

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Disa Lindbohm; John Österholm; [2022]
  Nyckelord :M A; Real Estate; Financing; Consolidation; Transactions; M A; Fastigheter; Finansiering; Konsolidering; Transaktioner;

  Sammanfattning : In the aftermath of the Covid-19 pandemic, the economy has been in a state of recovery. A far-reaching recovery could be observed in 2021, as economic activities, financial markets and industries showed positive growth throughout the year. LÄS MER

 4. 4. Ekonomistyrning i fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Maja Rådström; Axel Forsevik; [2022]
  Nyckelord :Management accounting; formal instruments; real estate companies; budget; capital budget; internal accounting; Ekonomistyrning; formella styrmedel; fastighetsbolag; budget; investeringskalkylering; internredovisning;

  Sammanfattning : I dagens digitaliserade och konkurrensutsatta marknad behöver företag vara alltmer flexibla för att kunna anpassa sig till kundernas efterfrågan. Styrmedel är de verktyg som företag använder sig av för att styra verksamheten och bli framgångsrika. Framgång kan mätas i flera olika slag, bland annat genom finansiell framgång. LÄS MER

 5. 5. Sustainable Corporate Bonds in the Swedish Real Estate Sector : A study on sustainable corporate bonds in the Swedish real estate sector with focus on risk premium and driving factors

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Sara Ekelund; Eleonor von Euler; [2022]
  Nyckelord :Corporate bonds; greenium; risk premium; Företagsobligation; greenium; risk premium;

  Sammanfattning : The market for sustainable corporate bonds is booming and has been for the pastyears. Swedish real estate companies were first with issuing green corporate bonds andresponsible for the largest amount of issued corporate bonds. However, in the socialand sustainability corporate bond market, the sector is lagging. LÄS MER