Sökning: "Smaller Firms"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade orden Smaller Firms.

 1. 1. Personalomsättning bland revisorsassistenter : En kvalitativ studie om hur revisionsbyråer upplever orsakerna till personalomsättning bland revisorsassistenter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Anton Berg; Aria Rahmani; [2022]
  Nyckelord :Turnover; audit assistants; organizational factors; career; leadership; motivation; Personalomsättning; revisorsassistenter; organisatoriska faktorer; karriär; ledarskap; motivation;

  Sammanfattning : In the audit profession, it is important to retain qualified and competent personnel to maintain a high audit quality. However, turnover is high within the profession, and more than half of newly graduated audit assistants leave the profession within three years. LÄS MER

 2. 2. Acquiring for Long-term Value Creation:A Case Study at Entreprenörinvest : “How does the entrepreneurial process regarding local direct investments impact the creation of long-term value?”

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Mhamad Zaid Alhamid; Isak Carlsson; Nils Claesson; [2022]
  Nyckelord :Long-Term Value Creation; Acquisition Approach; Local Regional Private Equity;

  Sammanfattning : Abstract: Background: In the southern areas of Sweden, around the birthplace of household brands such as IKEA, Peab, and Husqvarna, widespread entrepreneurial ventures have grown and seen their first few years of success. Alongside our collaborating private equity firm Entreprenörinvest we are trying to further expand the knowledge and descriptive concepts of what makes these entrepreneurial ventures successful. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar små fastighetsbolags tillgång till kapital : Med fokus på bankfinansiering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Daniella Boras; Thea Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Small real estate companies; financing methods; bank financing; financing requirements; bank relationship; risk; real estate market; growth in real estate companies; Små fastighetsbolag; finansieringsmetoder; bankfinansiering; finansieringskrav; bankrelationer; risk; fastighetsmarknad; tillväxt i fastighetsbolag;

  Sammanfattning : Att små fastighetsbolags tillgång till extern finansiering och därmed tillväxt är mer begränsat än för större bolag är ett känt faktum. Kapital är begränsat och det kommer hela tiden nya regler som höjer inträdesbarriärerna på fastighetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Digital omställning under Covid-19 : Hur har revisionsprocessen och kvalitetenpåverkats?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Maria Demirian; Alice Sarkis; [2022]
  Nyckelord :Digitization; Audit; Audit process; Audit quality; Agency affiliation; IT use; IT application; Covid19; Digitalisering; Covid-19; revision; revisionsprocessen; revisionskvalitet; byråtillhörighet; IT-användning; IT-tillämpning;

  Sammanfattning : The unexpected outbreak of Covid19 that came in 2020 affected the entire world's population, industries and companies overnight. The auditing industry and its auditors have also been affected by the pandemic and the following crisis. LÄS MER

 5. 5. Institutionalized practices to the rescue! : A qualitative study on how start-ups strive to scale up and achieve growth by working with institutionalized practices

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Krantz; Kave Bashiri; [2022]
  Nyckelord :Start-ups; Growth; Organizational Performance; Institutionalized Practices; Internal processes and Routines; Organizational Behavior.;

  Sammanfattning : Introduction: Since the 1980s and onwards, entrepreneurship and start-ups have exploded. In comparison to more established companies, firms that are defined as start- ups wanting to scale-up are coined by different sorts of vulnerabilities. These can be found in their lack of resources regarding both financial and human capital. LÄS MER