Sökning: "Smart Manufacturing"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden Smart Manufacturing.

 1. 1. Servitization in Electronics Manufacturing Firms : Applying and Evaluating the Integrative Product-Service System (PSS) approach

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Vidya Kamalakar; [2021]
  Nyckelord :Servitization; Service Design; Product-Service Systems; Design Research; Business to Business B2B market;

  Sammanfattning : The digital revolution has led to a drastic transformation of electronics manufacturing industries globally. A growing number of companies are continually investing in digital technologies to remain competitive. Artificial Intelligence (AI), Industrial Internet of Things (IIoT), Big data, Robotics, etc. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av metoder inom oförstörande provning för att bedöma skicket på utrustning

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Adam Veittikoski; Johnny Aho; [2021]
  Nyckelord :Nondestructive testing; maintenance; Oförstörande provning; underhåll;

  Sammanfattning : AstraZeneca är en av världens största tillverkare av medicin. AstraZeneca använder sig av komplexa utrustningar vid tillverkning av medicin inom sin industri. Utrustningen som rör, tankar och ventiler har en livslängd som påverkas av olika faktorer såsom värme, vibrationer eller slitage. LÄS MER

 3. 3. Development of Framework for Drivers and Barriers in the Implementation of Supply Chain 4.0.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Stella Nwakuchi Ngwaba Adare; [2020-06-22]
  Nyckelord :Industry 4.0; Supply Chain 4.0; Digitalization; Systematic Literature Review; PESTEL; Drivers; Adoption; Barriers and Implementation;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 4. 4. The Importance of Local Context in Multidivisional Organizations: Prospective sensemaking in an ambiguous change process guided by an envisioned future

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jacob Hallberg; Gustaf Johansson; [2020-06-16]
  Nyckelord :Sensemaking; Sensegiving; Retrospective; Prospective Sensemaking; Envisioned Future; Bricoleurs; Change Management; Leading in Change;

  Sammanfattning : MSc Management.... LÄS MER

 5. 5. Enhancing interoperability for IoT based smart manufacturing : An analytical study of interoperability issues and case study

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Yujue Wang; [2020]
  Nyckelord :Internet-of-Things IoT ; Interoperability; Industry 4.0; FIWARE Generic Enabler; Cyber Physical Systems CPS ; Smart Manufacturing; Internet-of-things IoT ; Interoperabilitet; Industry 4.0; FIWARE Generic Enabler; Cyber Physical Systems CPS ; Smart tillverkning;

  Sammanfattning : In the era of Industry 4.0, the Internet-of-Things (IoT) plays the driving role comparable to steam power in the first industrial revolution. IoT provides the potential to combine machine-to-machine (M2M) interaction and real time data collection within the field of manufacturing. LÄS MER