Sökning: "Smart Specialisation Strategies"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Smart Specialisation Strategies.

 1. 1. ”GETTING BETTER ALL THE TIME?” A study of cluster professionals’ views on the cluster policies’ support to the EU’s concept of “Innovation Union”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ulrike Firniss; [2018-11-01]
  Nyckelord :Regional Policy; Cluster Policy; Innovation Policy; EU Innovation Goal; Smart Specialisation Strategies; RIS 3; Interreg; EU Urban Agenda; Regional Policy; Cluster Policy; Innovation Policy; EU Innovation Goal; Smart Specialisation Strategies; RIS 3; Interreg; EU Urban Agenda;

  Sammanfattning : This research inquires how EU’s Cluster Policies support the EU’s concept of an ‘Innovation Union’ by asking cluster professionals. The EU needs innovation to maintain today’s level of welfare. LÄS MER

 2. 2. Innovationsstrategier för samverkan : En komparativ fallstudie om aktörers samverkan i värmländska innovationsstödsystem utifrån ett policynätverksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellinor Norin; [2017]
  Nyckelord :Innovation support systems; Policy networks; collaboration; Värmland;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how cooperation between different actors should be amended and improved through the new strategy of innovation support system in Värmland. I am able to answer how the new strategy of the innovation support system are going to improve cooperation between actors through an analyse of policy network theory. LÄS MER