Sökning: "Smart contracts"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Smart contracts.

 1. 1. GET SMART; HOW MULTINATIONALS CAN USE SMART CONTRACTS TO GAIN A COMPETITIVE ADVANTAGE

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Blomström; Henrik Wallander; [2018-07-31]
  Nyckelord :collaboration; innovation; business development; blockchain technology; smart contracts; competitive advantage; multinational organizations;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. A Blockchain-Based Solution to High-Volume Web Scraping With Smart Contracts on Ethereum

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Kastensson Fan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since it is dicult to protect servers from high-volume scraping, a new wayto reduce excessive requests is needed. Using rougher methods such as ratelimit or IP control mechanisms are not sucient. In this report we propose anew solution to counter high-volume web scraping with blockchain technology. LÄS MER

 3. 3. Securing BGP using blockchain technology

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dmitri Tsumak; [2018]
  Nyckelord :border gateway protocol; security; blockchain; smart contracts; networking; border gateway protocol; säkerhet; blockchain; smarta kontrakt; nätverk;

  Sammanfattning : The Border Gateway Protocol (BGP) is an important routing protocol used to exchangerouting information among autonomous systems on the Internet. The BGP version 4 doesnot include specific protection mechanisms against attacks or deliberate errors that couldcause disruptions of routing behavior. LÄS MER

 4. 4. Kan blockkedjan förbättra transaktionsprocessen? : En studie om blockkedjans funktion för kommersiella fastighetstransaktioner

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ludvig Runestam; Henrik Wiksell; [2018]
  Nyckelord :Commercial real estate; Blockchain; Transaction process; Smart contracts; Due diligence; Information asymmetry; Kommersiella fastigheter; Blockkedja; Transaktionsprocessen; Smarta kontrakt; Due diligence; Asymmetrisk information;

  Sammanfattning : Kommersiella fastighetstillgångar karaktäriseras av tidskrävande och komplexa transaktions-processer som är skilt från många andra tillgångsslag. Informationsasymmetrier och avsaknad av standardisering har skapat en ineffektiv kommersiell fastighetsmarknad med höga transaktionskostnader för såväl förvärv som avyttring. LÄS MER

 5. 5. Using Blockchain Techniques to Create an Opinion-Based Whitelisting Procedure

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Simon Alm Nilsson; David Johansson; [2018]
  Nyckelord :blockchain; hyperledger fabric; permissioned; database; voting; whitelist; malware; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Malware has proven to be a persistent problem with an increasing amount of variations, and new attack vectors are constantly being taken advantage of. Security specialists are always on the hunt for new technologies useful in the fight against malware. Blockchain technologies bring promises of high integrity, decentralization, and transparency. LÄS MER