Sökning: "Smart packaging"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Smart packaging.

 1. 1. Adoption of Smart Packaging : Case Study Analysis from retailer’s perspective

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL); Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

  Författare :Uma Devi Venkatesh; Omar Ali Ahmed Alsamuraaiy; [2019]
  Nyckelord :Smart packaging; Packaging; Adoption; Retailers; B2B; Challenges; Innovations; Food industry; Diffusion; Technology;

  Sammanfattning : This paper presents the challenges faced by the retailers during the adoption of smart packaging in food packaging industry. The paper introduces three largest food retailers in Sweden, and the problems they faced during the introduction of the adoption of smart packaging technologies packaging. LÄS MER

 2. 2. Moonisic

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :MARCUS EKSTRÖM; DANIEL NIEMI; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete genomfört i Teknisk design på Kungliga Tekniska Högskolan har utförts i samarbete med ett företaget Mooni International. Uppdraget var att göra en högtalarekombinerad med lampa som passar in i produktsortimentet men utmanar deras design och är anpassad till en annan målgrupp. LÄS MER

 3. 3. Minimering av kassationer inom livsmedelsindustrin : Automatiserad avsyning och paketeringsteknikens förbättringsmöjligheter för kassationer, hållbarhet och kvalitet inom livsmedelsindustrin

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Mika Holopainen; Axl Elisson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningAv den globala livsmedelsproduktionen slängs uppskattningsvis en tredjedel, vilket motsvarar ungefär 1.3 miljarder ton genom hela livsmedelskedjan, från råvara till slutkonsument. LÄS MER

 4. 4. Smart förpackning för transport av temperaturkänsliga produkter

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Robin Gradin; Joakim Melander; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid transport av temperaturkänsliga produkter krävs en förpackning som klarar av att hålla temperaturen inom ett visst intervall så att innehållet inte skadas. Omgivningstemperaturen kan variera mycket under en transport och det är viktigt att förpackning kan kyla passivt utan att påverkas för mycket av omgivningen. LÄS MER

 5. 5. Smart Card Packaging Process Control System

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Saad Ahmed Siddiqi; [2012]
  Nyckelord :Smart card; SIM card packaging process; scratch card bank card packaging process; barcode; label printer; unified modeling language UML ; Scan and Print Method; Triple Data Encryption Standard 3-DES ;

  Sammanfattning : The project focuses on the packaging process of the smart card manufacturing industry. The idea of the project concerns how to increase production packaging efficiency by introducing a control system. LÄS MER