Sökning: "Smart tillverkning"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Smart tillverkning.

 1. 1. Kartläggning av metoder inom oförstörande provning för att bedöma skicket på utrustning

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Adam Veittikoski; Johnny Aho; [2021]
  Nyckelord :Nondestructive testing; maintenance; Oförstörande provning; underhåll;

  Sammanfattning : AstraZeneca är en av världens största tillverkare av medicin. AstraZeneca använder sig av komplexa utrustningar vid tillverkning av medicin inom sin industri. Utrustningen som rör, tankar och ventiler har en livslängd som påverkas av olika faktorer såsom värme, vibrationer eller slitage. LÄS MER

 2. 2. Enhancing interoperability for IoT based smart manufacturing : An analytical study of interoperability issues and case study

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Yujue Wang; [2020]
  Nyckelord :Internet-of-Things IoT ; Interoperability; Industry 4.0; FIWARE Generic Enabler; Cyber Physical Systems CPS ; Smart Manufacturing; Internet-of-things IoT ; Interoperabilitet; Industry 4.0; FIWARE Generic Enabler; Cyber Physical Systems CPS ; Smart tillverkning;

  Sammanfattning : In the era of Industry 4.0, the Internet-of-Things (IoT) plays the driving role comparable to steam power in the first industrial revolution. IoT provides the potential to combine machine-to-machine (M2M) interaction and real time data collection within the field of manufacturing. LÄS MER

 3. 3. En teoretisk studie kring smarta fabrikers inverkan på effektivitet och ekonomi

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Oscar Ramsten; Tarek Jannusi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den industriella revolutionen, som startade i början av 1700-talet, var ett startskott till alla framsteg inom vetenskap och har haft en enorm påverkan på hur den industriella produktionen ser ut idag. Dagens aktiva revolution är den fjärde revolutionen, Industri 4.0. Industri 4. LÄS MER

 4. 4. Challanges In Constructing Large Frame FDM 3D Printers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Isak Emericks; [2020]
  Nyckelord :Additive Manufacturing; FDM; large frames; digitalization; smart manufacturing; Additiv tillverkning; FDM; Stora ramar; digitalisering; smarta tillverkningssystem;

  Sammanfattning : This project was initiated by Postnord who wanted to develop their own large frame FDM 3D printer, mainly for two reasons. The first reason was to be able to use the collaboration between Postnord and KTH to present how Postnord are promoting domestic production in the same time as portraying themselves as leaders in the field of additive manufacturing in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Klimatpåverkan av stommaterial på Regnbågens förskola i Årjäng : Med fokus på koldioxidutsläpp vid val av KL-trästomme alternativt stålstomme med utfackningsväggar av trä och bjälklag av betong.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jacob Klemetz; Joseph Eklund; [2020]
  Nyckelord :Frame Construction; Climate Impact; Life Cycle Analysis; CLT; School; Stomval; Klimatpåverkan; Livscykelanalys; KL-trä; Skola;

  Sammanfattning : Idag förbrukas jordens resurser i högre takt än vad jorden klarar av att bearbeta. Byggbranschen tillhör en av de sektorer som har högst klimatpåverkan, främst i form av koldioxidutsläpp. Därför pågår ett kontinuerligt arbete med att ta fram byggnadsmaterial som skall minska belastningen på miljön. LÄS MER