Sökning: "Smarta kontrakt"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Smarta kontrakt.

 1. 1. Smarta kontrakt i svensk avtalsrätt : Huruvida Smarta kontrakt och Blockkedjor är lämpliga Avtalsinstrument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andy Li; [2020]
  Nyckelord :Smart contracts; Blockchain; Contract Law; Smarta kontrakt; Blockkedja; Avtalsrätt;

  Sammanfattning : The objective of this thesis paper is to investigate whether if smart contracts concluded on a blockchain are recognized as contracts under Swedish law. This is done by analyzing two fictional examples of concluded smart contracts. LÄS MER

 2. 2. Real Estate Transactions using Blockchain Technology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Moa Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Blockchain; smart contracts; decentralization; blockkedja; smarta kontrakt;

  Sammanfattning : Banking is considered only one of many industries that could benefit from using blockchain technology. A promising area in blockchain technology is so-called smart contracts, which is automated, decentralized and programmable contract solutions. Smart contracts can control the transfer of currencies or assets between parties under given conditions. LÄS MER

 3. 3. Hur kan blockkedjeteknik hantera transaktionskostnader i avtalsprocesser exponerade mot opportunism, jämfört med traditionella avtalslösningar? : En fallstudie om korruption i biståndsprocesser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Kent Klasson; Nicoline Lind; [2019]
  Nyckelord :Contractual processes; opportunistic behavior; aid; corruption; transaction costs; blockchain-based solutions; cryptocurrencies; smart contracts; tokens; Avtalsprocesser; opportunistiskt beteende; bistånd; korruption; transaktionskostnader; blockkedjebaserade lösningar; kryptovalutor; smarta kontrakt; tokens;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att analysera huruvida korruption i biståndsprocesser bättre kan hanteras via de blockkedjebaserade lösningarna kryptovalutor, smarta kontrakt och tokens, jämfört med traditionellt biståndsgivande. Vidare ämnar studien applicera resultaten från fallstudien på generella avtalsprocesser exponerade mot opportunism, för att analysera huruvida de blockkedjebaserade lösningarna bättre kan hantera transaktionskostnader jämfört med traditionella avtalslösningar. LÄS MER

 4. 4. Smart Contracts som ersättare för formalavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sarmad Abdul Nabi; [2019]
  Nyckelord :Smart Contracts; blockchain; smarta kontrakt; formalavtal; blockkedja; blockkedjeteknologi;

  Sammanfattning : Formkrav i svensk avtalsrätt innebär bl.a. att vissa avtal måste tecknas i skriftlig form och att de ska undertecknas på papper. I och med digitaliseringen har dock elektroniska medel för ingående av avtal blivit mer och mer av en norm. LÄS MER

 5. 5. Blockchain: fundamentet i en ny fastighetsmarknad? : En studie om digitala identiteter och tokens som verktyg för en likvid och transparent fastighetsmarknad

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Robin Gustafsson Rydell; Alexander Hult; [2019]
  Nyckelord :Commercial real estate; liquidity; transparency; due diligence; blockchain; tokens; digital identities; smart contracts; Kommersiella fastigheter; likviditet; transparens; due diligence; blockchain; tokens; digitala identiteter; smarta kontrakt;

  Sammanfattning : Fastigheter identifieras av många som ett relativt illikvitt tillgångsslag vars information även ivissa avseenden kan anses vara opak för den öppna marknaden. Detta resulterar i långa ochkostsamma köp- och säljprocesser, där informationsasymmetrier mellan köpare och säljaremåste redas ut under en due diligence process. LÄS MER