Sökning: "Smarta kontrakt"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Smarta kontrakt.

 1. 1. Securing BGP using blockchain technology

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dmitri Tsumak; [2018]
  Nyckelord :border gateway protocol; security; blockchain; smart contracts; networking; border gateway protocol; säkerhet; blockchain; smarta kontrakt; nätverk;

  Sammanfattning : The Border Gateway Protocol (BGP) is an important routing protocol used to exchangerouting information among autonomous systems on the Internet. The BGP version 4 doesnot include specific protection mechanisms against attacks or deliberate errors that couldcause disruptions of routing behavior. LÄS MER

 2. 2. Kan blockkedjan förbättra transaktionsprocessen? : En studie om blockkedjans funktion för kommersiella fastighetstransaktioner

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ludvig Runestam; Henrik Wiksell; [2018]
  Nyckelord :Commercial real estate; Blockchain; Transaction process; Smart contracts; Due diligence; Information asymmetry; Kommersiella fastigheter; Blockkedja; Transaktionsprocessen; Smarta kontrakt; Due diligence; Asymmetrisk information;

  Sammanfattning : Kommersiella fastighetstillgångar karaktäriseras av tidskrävande och komplexa transaktions-processer som är skilt från många andra tillgångsslag. Informationsasymmetrier och avsaknad av standardisering har skapat en ineffektiv kommersiell fastighetsmarknad med höga transaktionskostnader för såväl förvärv som avyttring. LÄS MER

 3. 3. Smarta kontrakt på blockkedjan, framtiden för ett svenskt e-röstningssystem?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Max Nerman; Ejnar Sörensen; [2018]
  Nyckelord :E-röstning; E-röstningssystem; Blockkedja; Ethereum; Svenska val; Design Science; Kryptovalutor;

  Sammanfattning : E-tjänster används oftare i Sverige och studier visar att en majoritet av befolkningen vill ha möjlighet att rösta i val via internet. Grannländer som Norge och andra europeiska länder har antingen testat eller implementerat ett e-röstningssystem för demokratiska val, men många av har fått utstå stor kritik eller har lagts ner, som e-röstningsprojektet i Norge. LÄS MER

 4. 4. Smarta kontrakt - vägen mot en helt digitaliserad bank : En studie om blockchain-tekniken inom core banking

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för datalogi; Uppsala universitet/Avdelningen för datalogi

  Författare :Sarah Holmstedt; Malin Örnberg; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; smart contracts; core banking; Blockkedja; smarta kontrakt; core banking;

  Sammanfattning : In the banking industry today there are processes in need of digitalisation to meet the digital needs of the customers. An area which is a candidate for digitalization is core banking which stands for Centralized Online Realtime Exchange and includes processes such as bank loans. LÄS MER

 5. 5. New Kids On The Block chain : En kartläggning om svenska bankers syn på blockkedjeteknologin och dess potentiella användningsområden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Tobias Larsson Kihlgren; Björn Sterner; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; Trust; Transactions; Smart Contracts; KYC and Emerging technology; Blockchain; Blockkedja; Tillit; Transaktioner; Smarta Kontrakt; KYC; Emerging technology;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intresset för världens första kryptovaluta Bitcoin har fått världen att öppna upp ögonen för dess underliggande teknologi: Blockkedjan (”Blockchain”). Blockkedjan kan beskrivas som en decentraliserad databas där ingen central aktör ensam kan bestämma över nätverket. LÄS MER