Sökning: "Smartphone business"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Smartphone business.

 1. 1. Smittsäkra mässor : En konceptstudie hos Fairlink AB

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Eskil Borgh; Lovisa Claesson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fairlink is a consulting company that works with all major trade fair organizers in Sweden. During the pandemic, Fairlink has been responsible for leading the industry's action in the discussion with the Swedish Public Health Agency. LÄS MER

 2. 2. University Students' Attitudes to Shopping Smartphones in Sweden : Factors that influence university students in Sweden to purchase a smartphone

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ferial Kays Al Hallak; Zeid Elmohdar; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Date: 2022- 06 - 02 Level: Master thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Ferial Kays Al Hallak Elmohdar Zeid Title: University Students' Attitudes to Shopping Smartphones in Sweden: Factors that influence University students in Sweden to purchase asmartphone Supervisor: Edward Gillmore Keywords: Smartphones, purchase intent, university students, word of mouth,e-word of mouth, brand image, product features, consumer behavior Research questions: - What factors influence university students’ purchase intent for smartphones?- How do demographic factors impact the attitude of universitystudents when purchasing smartphones? Purpose: The purpose of the study is to look into and research what leadingfactors and characteristics that influence university students to buy asmartphone by analyzing their shopping behavior. Method: This research is studied from a quantitative perspective. LÄS MER

 3. 3. Syns man inte så finns man inte : En studie om hur småföretag använder sociala medier som marknadsföringskanal för att leda kunden till den fysiska butiken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Nohad Salame; Frida Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Social media marketing; social media; AIDA-model; marketing communication; relationship marketing; WOM; eWOM; small business marketing; interaction;

  Sammanfattning : Dagens digitala teknologi och sociala medier har alltmer satt sin prägel inom handeln och detta beror främst på att majoriteten människor idag har en smartphone där man ständigt är uppkopplad och aktiv inom sociala medier. Sociala medier används idag även av de flesta handelsföretag inom detaljhandeln och fungerar som en plattform där man kan nå ut till en större och bredare publik. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of 3D motion capture data from a deep neural network combined with a biomechanical model

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik; Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik

  Författare :Anna Rydén; Amanda Martinsson; [2021]
  Nyckelord :Human pose estimation; motion capture; deep neural network; CNN; MargiPose; biomechanical modelling; AnyBody modelling system;

  Sammanfattning : Motion capture has in recent years grown in interest in many fields from both game industry to sport analysis. The need of reflective markers and expensive multi-camera systems limits the business since they are costly and time-consuming. LÄS MER

 5. 5. The affect of eWOM on brand image and purchase intention : A study on the smartphone industry in Sweden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Erdenebulgan Jargalsaikhan; Mohammed Battha; [2021]
  Nyckelord :Electronic word of mouth eWOM ; word of mouth WOM ; brand image; smartphone;

  Sammanfattning : Date: 3 June 2021 Level: Bachelor Thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Battha Mohammed Jargalsaikhan Erdenebulgan                     (93/06/10)               (99/12/14) Title: The affect of eWOM on the brand image and purchase intention Tutor: David Freund Keywords: Electronic word of mouth (eWOM), word of mouth (WOM), brand image, smartphone Research question: Does eWOM affect a brand image? Purpose: The purpose of this research study is to determine eWOM affects on brand image concerning smartphone industries in Sweden Method: To fulfill the purpose of the research study used quantitative method. The quantitative method is used by applying questionnaires to collect the empirical data to answer the research question. LÄS MER