Sökning: "Smartphone"

Visar resultat 1 - 5 av 884 uppsatser innehållade ordet Smartphone.

 1. 1. Förbättrat stridsvärde med Förstärkt verklighet

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Vagif Mammadli; [2021]
  Nyckelord :augmented; reality; communication; combat; value; arcore; förstärkt; verklighet; kommunikation; stridsvärde; försvarsmakten; arcore;

  Sammanfattning : En skyttegrupp är en grupp av soldater inom Försvarsmakten vars huvuduppgift är att strida mot fienden på marken. Skyttegruppen leds av en gruppchef som bestämmer inbrytningspunkter, skjutgränser, markerar fientliga soldater och dirigerar hur skyttegruppen agerar i stridsförhållanden. LÄS MER

 2. 2. Real-time hand segmentation using deep learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Federico Favia; [2021]
  Nyckelord :Hand Segmentation; Semantic Segmentation; Deep Learning; Convolutional Neural Networks; Real-time; Augmented Reality; Embedded Devices; Dataset; Transfer Learning; Handsegmentering; Semantisk Segmentering; Djupinlärning; Konvolutionsneurala Nätverk; Realtid; Förstärkt Verklighet; Inbäddade Enheter; Datauppsättning; Transferlärning;

  Sammanfattning : Hand segmentation is a fundamental part of many computer vision systems aimed at gesture recognition or hand tracking. In particular, augmented reality solutions need a very accurate gesture analysis system in order to satisfy the end consumers in an appropriate manner. Therefore the hand segmentation step is critical. LÄS MER

 3. 3. Giving the Audience a Perspective : Investigating the opportunities and challenges of introducing independent audience controlled cameras to a collaborative virtual environment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jacob Tärning; [2021]
  Nyckelord :Asymmetric; Audience; Collaboration; Cooperation; Presenter; Virtual Reality; Asymmetrisk; Publik; Kollaboration; Samarbete; Presentatör; Virtuell Verklighet;

  Sammanfattning : In the current field of cooperation in Mixed Reality there is, at the timeof writing, a clear lack of research regarding the cooperation between animmersed Virtual Reality user and a non-immersed audience. Therefore, theimpact of adding audience-controlled cameras to the two parties’ cooperationwas investigated. LÄS MER

 4. 4. Mobile cross-platform gesture- guided visual pain tracking for endometriosis

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alfio Brancozzi; [2021]
  Nyckelord :mHealth; smartphone; endometriosis; pain; React Native; gesture; symptom tracking; mHealth; smartphone; endometrios; smärta; React Native; gest; symptomspårning;

  Sammanfattning : Rapid growth in mobile technologies since the 2000s is reflected in continued smartphone adoption and the expansion of mobile health (mHealth) smartphone applications for pain assessment. Yet there exists a lack of research-based pain assessment apps for endometriosis, a prevalent yet underrepresented disorder where pain management plays a vital role. LÄS MER

 5. 5. Designing and evaluating a free weight training application

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Joakim Rudberg; Dominika Motylinska; [2021]
  Nyckelord :Interaction Design; User Experience UX ; Internet of Things IoT ; Multi- Camera Positioning; Fitness Apps; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Physical activity plays a significant role in people's health, and the market for fitness apps is today a large growing market. This thesis work was conducted in conjunction with Advagym, Sony's connected gym solution that tracks activity using IoT sensors mounted on fitness machines to log detected exercises in a smartphone app. LÄS MER