Sökning: "Smartphoneanvändning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Smartphoneanvändning.

 1. 1. Smartphones, ett problem eller en tillgång? - En kvantitativ studie om unga studenters attityder till smartphones

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Freja Wessman; [2019]
  Nyckelord :Smartphoneanvändning; studenter; stress; missnöje; känslonormer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Följande studie är en kvantitativ undersökning av unga studenters attityder till smartphoneanvändning. Det finns få svenska undersökningar om attityder till smartphones trots en dramatisk ökning av användande de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars användning av en smartphone i barns närhet - Ur föräldrars och förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Tove Björkgren Valdemarsson; Kitty Eklund; [2019]
  Nyckelord :anknytning; barn; utveckling; interaktion; förälder; smartphone; attachment; child; development; interaction; parent;

  Sammanfattning : Föräldrars användning av en smartphone i barns närhet är ett aktuellt och omtalat ämne. Vi intervjuade föräldrar och förskollärare baserat på deras erfarenheter av föräldrars användning av en smartphone runt barn i allmänhet men också gällande den sociala interaktion. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ undersökning av högskolestudenters smartphoneanvändning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ella Persson; Fanny Marhaug; Max Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Smartphone; Domesticering; Digitalisering; Djupintervju; Högskolestudenter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte har varit att förstå hur studenters smartphone inkorporeras i deras vardag med fokus på fritid och studieliv. Vi har utfört djupintervjuer med fem studenter i åldrarna 21-26 för att förstå vilken roll smartphonen har i deras liv och hur den används. LÄS MER

 4. 4. Tonåringars sömn och användning av smartphones : Att belysa skolsköterskors erfarenheter av och arbete med sömn i relation till användning av smartphones

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Pålsson; Liv Stråhle; [2018]
  Nyckelord :Sleep; Smartphones; Teenagers; Smartphones; Sömn; Tonåringar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många tonåringar lider av sömnbrist på grund av sen eller nattlig användning av smartphones, vilket kan påverka deras hälsa och skolprestationer. Skolsköterskans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande. I mötet med tonåringar har skolsköterskan möjlighet att uppmärksamma sömn- och smartphonevanor. LÄS MER

 5. 5. Smartphonens påverkan på unga svenskar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Mohsen Rostami; [2018]
  Nyckelord :Smartphone; påverkan; informationsteknologi;

  Sammanfattning : Användningen av information- och kommunikationsteknik (IKT) ökar kraftigt i takt med den snabbt utvecklande teknologin. Smartphones är en del av dagens många IKT-baserade verktyg och är ett resultat av den snabbt utvecklande teknologin på senaste år. LÄS MER