Sökning: "Smarts dimensioner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Smarts dimensioner.

 1. 1. Att utveckla förståelse om religion : En kvantitativ innehållsanalys med fokus på läroböckers framställning av substantiell och funktionell förståelse av religion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Christofer Olsson; Laura Matero; [2019]
  Nyckelord :religion; årskurs 4-6; läromedelsanalys; substantiell; funktionell; religionsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka, diskutera och problematisera i vilken utsträckning läroböcker i religionskunskap framställer substantiell och funktionell religionsförståelse om de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. I tidigare forskning har kvalitativa undersökningar genomförts i stor utsträckning för att analysera hur religioner, såsom kristendom och islam, framställs i läroböcker. LÄS MER

 2. 2. Religionskunskapens samer : Hur och var framställs samerna och vilken plats får de?

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jon Odell; [2017]
  Nyckelord :Post colonialism; Stereotyping; Textbook; Sami religion; Exoticism; Smarts dimensions; Content analysis; Postkolonialism; Stereotypisering; Lärobok; samisk religion; Exotism; Smarts dimensioner; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : The purpose with this thesis is to study three theology teaching materials to analyze the Sami people involvements in these. A comparison has been made with Old Scandinavian religion since the textbooks I have studied are all placed in the same category. In the thesis, I will also investigate how the Sami and their religion is represented. LÄS MER